Signalmontør - Hoved - og Gardermobanen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av BaneNORs anlegg?

Baneområde Hoved- og Gardermobanen tilhører Oslokorridoren. Banestrekningen har ansvar for å forvalte, gjennomføre mindre fornyelser, drifte og vedlikeholde strekningen på Gardermobanen,Oslo S–Lillestrøm–Gardermoen–Eidsvoll og Hovedbanen Lillestrøm–Eidsvoll.

Som signalmontør utfører du vedlikehold, retter feil og monterer ulike typer signalanlegg. Du legger og skjøter kabler i jord, monterer kabler i utstyr, koblingsskap og tekniske rom, monterer, vedlikeholder og retter feil på mekanisk og elektromekanisk utstyr i og ved sporet.

Stillingen rapporterer til faggruppeleder.

Stasjoneringssted: Per tiden Lillestrøm.

Arbeidsoppgaver
 • Drift,vedlikehold, feilretting og montering av ulike typer signalanlegg. Signalanleggene omfatter stasjoner, strekninger og planoverganger.
 • Feilretting på eksisterende anlegg.
 • Utarbeide dokumentasjon iht. utførte arbeider.
 • Bidra til forbedringsarbeid for å oppnå økt tilgjengelighet i anleggene.
 • Stillingen inngår i BaneNORs beredskapsordning.
 • Forebyggende vedlikehold.
 • Mindre fornyelses- og investeringsoppgaver.
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i BaneNOR og øvrige aktører i sektoren.
 • Til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder.


  Turnusarbeid på natt og helg. Noe reisevirksomhet kan forekomme.

Ønskede kvalifikasjoner
 • Fagbrev som signalmontør.
 • Førerkort for bil klasse B.
 • Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent. Arbeidspsykologisk test vil bli gjennomført før tilsetting.
 • God kjennskap til bruk av data som arbeidsverktøy.
 • Tilfredsstillende norskkunnskaper.
 • Krav om å ta kurs for å tilegne seg kunnskaper om anleggstypene på strekningen.


  Det blir stilt helsekrav til blant annet syn, hørsel og fargesyn. Helseundersøkelsen blir gjennomført i forbindelse med eventuell ansettelse.

Personlige egenskaper
 • Interesse og egenskaper innen fagområdet.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk.
 • Har god sikkerhet- og risikoforståelse.
 • Har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


  Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr
 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
 • Muligheter for personlig utvikling.
 • Forsikrings-og pensjonsordninger.
 • Per tiden personalbillett med NSBs tog.


  Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Asbjørn Berntzen
Telefonnummer: Mobil nr 91671093

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon