Signalmontør-baneområde Østfoldbanen - Område Øst

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Baneområde Østfoldbanen tilhører Område Øst. Banestrekningen har ansvar for å forvalte, gjennomføre mindre fornyelser, drifte og vedlikeholde strekningene Vestre Linje fra Oslo S - Kornsjø og Østre Linje fra Ski - Sarpsborg.

Som signalmontør drivmaskinrevisjon, utfører du vedlikehold, feilretting og montering på strekningens 278 drivmaskiner. Du vil jobbe i et lag på to personer som også samarbeider med resten av avdelingen. Signalavdelingen har totalt 27 ansatte som er fordelt på stasjoneringsstedene Ski og Sarpsborg

Stillingen rapportere til faggruppeleder.

Stasjoneringssted: Sarpsborg til og med 28.02.2021 og deretter blir stasjoneringssted Ski fra og med 01.03.2021

Arbeidsoppgaver

 • Drift, vedlikehold, feilretting og montering på drivmaskiner
 • Drift, vedlikehold og feilretting på signalanlegg kan forekomme
 • Utarbeide dokumentasjon iht. utførte arbeider
 • Bidra i forbedringsarbeid
 • Mindre fornyelses- og investeringsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper
 • Til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder
 • Turnusarbeid og noe reisevirksomhet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som signalmontør
 • Førerkort for bil klasse B
 • Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV) eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent
 • God kjennskap til bruk av data som arbeidsverktøy
 • Tilfredsstillende norskkunnskaper
 • Krav om å ta kurs for å tilegne seg kunnskaper om anleggstypene på strekningen
 • Det blir stilt helsekrav til blant annet syn, hørsel og fargesyn. Arbeidspsykologisk test og helseundersøkelse vil bli gjennomført i forbindelse med eventuell ansettelse
 • Kunnskap og kurs på Alstom drivmaskiner er en fordel

Personlige egenskaper

 • Interesse og egenskaper innen fagområdet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Har god sikkerhet- og risikoforståelse
 • Har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORS verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver

Kontaktpersoner

Lars Rehnberg
E-postadresse: rehlar@banenor.no
Telefonnummer: 90940601

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon