Signalingeniører

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Satsningen på kollektivtransporten i hovedstadsområdet vil være formidabel de neste tiårene. Satsningen skal sikre at Oslo håndterer en betydelig befolkningsvekst og når målene om en mer miljøvennlig by.

Sporveien skal modernisere og digitalisere det eksisterende signalanlegget på T-banen ved å ta i bruk det trådløse togstyringssystemet CBTC (Communication Based Train Control). Det nye signalsystemet legger til rette for å kjøre flere tog, med økt punktlighet og bedre flyt. Et nytt og velfungerende signalsystem er en viktig brikke i realiseringen av andre planlagte prosjekter i T-banen, som Fornebubanen og ny sentrumstunell. Prosjektet består i dag av rundt 50 medarbeidere.

Vi søker nå etter erfarne Signalingeniører som ønsker en nøkkelrolle i anskaffelse og implementering av nytt signalanlegg for T-banen. Du vil inngå i et prosjektteam for å følge leveransen av nytt signalsystem for T-banen i Oslo, og vil få fagansvar for enkelte av delsystemene. Arbeidsoppgavene vil endre seg noe med prosjektets fremdrift, og vil senere også innebære oppfølging av leveranser og idriftsettelse av systemet.

Ønsket kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning som ingeniør eller sivilingeniør innen elektro, automasjon, kybernetikk eller elektronikk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er et krav.
 • Relevant prosjekterfaring
 • Kjennskap til signalsystemene som benyttes i jernbanesektoren, og de sikkerhetskritiske komponentene.
 • Prosjektering, bygging eller kontroll av større kontrollsystemer
 • Jobbet med sikkerhetskritiske systemer
 • Funksjonsbeskrivelse eller funksjonalisering av avanserte kontrollsystemer
 • Erfaringer fra å jobbe i prosjekt eller utviklingsmiljøer som følger RAMS standarden og RAMS prosessene
 • Minst 5 års erfaring fra større prosjekter hos leverandørindustrien eller byggherre
 • Erfaring fra å skrive, evaluer og forhandle krav
 • Kunnskap om forskrifter samt norske og internasjonale standarder innenfor fagområdet
 • Godkjenning som sluttkontrollør signal 

Personlige egenskaper:

Du tar ansvar for egen leveranse og samarbeider godt med andre på tvers av fag. Du ser muligheter, har en positiv innstilling og ønsker å være med på løsningen. For å lykkes i denne stillingen kreves det at du er nøyaktig og kvalitetsbevisst. Du trives i en hektisk prosjekthverdag. Du står støtt i dine beslutninger, også om noen skulle utfordre deg og trigges av å levere fra deg et godt stykke arbeid.

Hvorfor jobbe i Sporveien?

 • Mulighet til å delta på fremtidige prosjekter med stor betydning for miljøet, Oslo og kollektivtrafikken.
 • Stor påvirkningskraft i et lite og fleksibelt miljø
 • Viktig posisjon i enheten
 • Du får jobbe bredt innen faget
 • God opplæring/innføring i oppgavene
 • Stort ansvarsområde
 • Kjent og lokalt arbeidsområde: Oslo

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Kontaktpersoner

Bjørn Schulstock
Rekrutteringssjef
Telefonnummer: 958 32 738
Erik Sletten
Teknisk sjef
Telefonnummer: 916 56 361

Hvem er Sporveien?

Sporveien leverer reiser med trikk, T-bane og buss med hovedvekt i Oslo og Akershus. Selskapet eier og forvalter også eiendom og infrastruktur for trikk og T-bane. Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser og fraktet i 2018 275 millioner passasjerer. Konsernet har om lag 3 800 ansatte og en omsetning på 4,9 milliarder kroner.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har om lag 350 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Skullerud i Oslo. I løpet av 2018 hadde vi byggestart på en rekke store prosjekter, så vel for trikk som for T-bane. Enheten står overfor store og spennende utfordringer knyttet til utvikling av fremtidens kollektivtrafikk. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.

Les mer om Sporveien og se flere ledige stillinger