Signalingeniør

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal fornye samtlige signalanlegg på jernbanen. Fremtiden består av databaserte signalsystemer som er felles for hele Europa. Den nye teknologien som er fellesfor hele Europa heter ERTMS (European Rail Traffic Management System. Med ERTMSskal Bane NOR innføre en ny teknologisk plattform for moderne trafikkstyring, TMS(Traffic Management System). Du vil inngå i seksjon Fjernstyring i Signal iBane NOR som leverer spisskompetanse innen trafikkstyringssystemer.

Arbeidsoppgaver

 • utarbeide planer, utredninger og funksjonsbeskrivelser for fjernstyring av signalanlegg
 • prosjektere, kravstille og godkjenne endringer i trafikkstyringssystemer 
 • følge opp leverandører
 • kontroll av trafikkstyringssystemer før driftsettelse
 • delta ved driftsettelse av trafikkstyringssystemer
 • oppfølging av prosjektering og utvikling av eksisterende trafikkstyringssystemer og TMS frem til
 • godkjenning for driftsettelse
 • delta i migrasjon av eksisterende signalsystemer mot TMS
 • delta i integrering av ERTMS signalsystemer mot TMS
 • delta i implementering av grensesnitt mellom TMS og eksisterende systemer for trafikkstyring
 • inngå som en av ekspertiseteamet i Bane NOR for trafikkstyringssystemer
 • delta i prosjekter som spesialist på trafikkstyringssystemer

Ønskede kvalifikasjoner

 • utdanning som sivilingeniør/ingeniør innen kybernetikk, elektro, elektronikk, data/telekommunikasjon eller automasjon. Lang relevant erfaring som signalmontør kan kompensere for krav om høyere utdanning.
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne på et skandinavisk språk og engelsk

følgende er en fordel: 

 • erfaring innenfor fagområdene signalteknikk/trafikkstyring jernbane
 • sertifisering som sluttkontrollør signal
 • erfaring med prosjektering, kontroll og godkjenning av signaltegninger
 • erfaring med større elektro- og automasjonssystemer
 • erfaring med funksjonsbeskrivelse eller implementering av avanserte kontrollsystemer
 • erfaring med utarbeidelse eller granskning av sikkerhetsdokumentasjon
 • kunnskap om forskrifter samt norske og internasjonale standarder innenfor fagområdet
 • relevant fagbrev 

Det stilles også helsekrav til blant annet syn, hørsel og normalt fargesyn. Det legges stor vekt på personlig egnethet.

Personlige egenskaper

 • kvalitetsbevisst, ryddig og strukturert
 • løsningsorientert og evner å se både detaljer og "det store bildet"
 • evne til å beholde roen i stressede situasjoner
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • positiv innstilling med initiativ og stå-på-vilje
 • selvgående og serviceinnstilt
 • kjenner seg igjen i våre verdier «åpen, respektfull, engasjert og nytenkende»

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter i en profesjonell organisasjon i utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • svært konkurransedyktig pensjonsavtale og tilgang til meget gode forsikringsordninger
 • årsbillett på Vys tog
 • betalt overtid og fleksible arbeidsordninger

Kontaktpersoner

Ragnhild Sandström Lindwall
Seksjonsleder
Telefonnummer: 90419870

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger