Signalingeniør

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal fornye samtlige signalanlegg på jernbanen. Fremtiden består av databaserte signalsystemer som er felles for hele Europa, European Rail Traffic Management
System (ERTMS). Med ERTMS skal Bane NOR innføre en ny teknologisk plattform for
moderne trafikkstyring, TMS (Traffic Management System). Du vil inngå i seksjon Fjernstyring i Signal i Bane NOR som leverer spisskompetanse innen trafikkstyringssystemer.

Arbeidsoppgaver

  • utarbeide planer, utredninger og funksjonsbeskrivelser for fjernstyring av signalanlegg  
  • prosjektere, kravstille og godkjenne endringer i trafikkstyringssystemer   
  • følge opp leverandører  
  • kontroll av trafikkstyringssystemer før driftsettelse  
  • delta ved driftsettelse av trafikkstyringssystemer 
  • oppfølging av prosjektering og utvikling av eksisterende trafikkstyringssystemer og TMS frem til godkjenning for driftsettelse  
  • delta i migrasjon av eksisterende signalsystemer mot TMS  
  • delta i integrering av ERTMS signalsystemer mot TMS  
  • delta i implementering av grensesnitt mellom TMS og eksisterende systemer for trafikkstyring 
  • inngå som en av ekspertiseteamet i Bane NOR for trafikkstyringssystemer  
      

Ønskede kvalifikasjoner

  • utdanning som sivilingeniør/ingeniør innen kybernetikk, elektro, elektronikk, data/telekommunikasjon eller automasjon. Lang relevant erfaring som signalmontør kan kompensere for krav om høyere utdanning. Signalmontørfagbrev er en fordel.
  • god skriftlig og muntlig formuleringsevne på skandinaviske språk (norsk/svensk/dansk) og engelsk
  • følgende er en fordel:
  • erfaring innenfor fagområdene signalteknikk/trafikkstyring jernbane
  • erfaring med større elektro
  • og automasjonssystemer
  • erfaring med funksjonsbeskrivelse eller implementering av avanserte kontrollsystemer
  • erfaring med utarbeidelse eller granskning av sikkerhetsdokumentasjon
  • kunnskap om forskrifter samt norske og internasjonale standarder innenfor fagområdet
  • godkjenning som sluttkontrollør signal
  • relevant fagbrev 
  • Det stilles også helsekrav til blant annet syn, hørsel og normalt fargesyn. Det legges stor vekt på personlig egnethet 

Personlige egenskaper

  • kvalitetsbevisst, ryddig og strukturert
  • løsningsorientert og evner å se både detaljer og "det store bildet"
  • evne til å beholde roen i stressede situasjoner
  • gode kommunikasjons
  • og samarbeidsevner
  • positiv innstilling med initiativ og stå-på-vilje
  • selvgående og serviceinnstilt
  • kjenner seg igjen i våre verdier «åpen, respektfull, engasjert og nytenkende»

Vi tilbyr

  • gode utviklingsmuligheter i en profesjonell organisasjon i vekst
  • et godt og spennende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
  • gode forsikrings
  • og pensjonsordninger
  • årsbillett på Vys tog
  • betalt overtid og fleksibel arbeidstid 

Kontaktpersoner

Ragnhild Sandström Lindwall
Telefonnummer: 90419870

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon