Signalingeniør

Stillingsbeskrivelse

Nå har du en mulighet til å bli en del av Norges største og mest kompetente ingeniørfaglige miljø innenfor signal på jernbanen! Bane NOR skal fornye samtlige signalanlegg på jernbanen. Den nye teknologien heter ERTMS (European Rail Traffic Management System) og skal innføres på hele jernbanenettet i Norge.

Programmet du nå har mulighet til å bli med å jobbe i skal lede og koordinere plan-, strategi- og implementeringsarbeidet knyttet til utskiftingen av alle signalanleggene i Norge, og erstatte dem med ERTMS signalutstyr.

Arbeidsoppgaver

 • utarbeide planer, utredninger og funksjonsbeskrivelser for ERTMS signalanlegg
 • prosjektere, kravstille og godkjenne signalanlegg
 • utarbeide sikkerhetsdokumentasjon
 • følge opp leverandører
 • delta ved idriftsettelse av signalanlegg
 • kontroll av signalanlegg før idriftsettelse

Ønskede kvalifikasjoner

 • utdanning som sivilingeniør eller ingeniør innen elektro, automasjon, kybernetikk eller elektronikk
 • relevant erfaring som signalmontør kan kompensere for krav om høyere utdanning
 • meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk
  • erfaring med større elektro
  • og automasjonssystemer
  • erfaring med funksjonsbeskrivelse eller implementering av avanserte kontrollsystemer
  • erfaring med utarbeidelse eller granskning av sikkerhetsdokumentasjon
  • erfaring innenfor fagområdene signalanlegg /trafikkstyring jernbanefølgende er en fordel

Det stilles helsekrav til blant annet syn, hørsel og normalt fargesyn.

Personlige egenskaper

 • kvalitetsbevisst, ryddig og strukturert
 • løsningsorientert og evner å se både detaljer og "det store bildet"
 • evne til å beholde roen i stressede situasjoner
 • gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • positiv innstilling med initiativ og stå-på-vilje
 • selvgående og serviceinnstilt

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter i en profesjonell organisasjon i utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • forsikrings og pensjonsordninger
 • årsbillett på NSBs tog
 • betalt overtid og fleksible arbeidsordninger

Kontaktpersoner

Bjarte Sørhus
Telefonnummer: (+47) 90283988
Marianne Hesland
Telefonnummer: (+47) 91656126

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon