Signalingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal fornye samtlige signalanlegg på jernbanen. Den nye teknologien heter ERTMS (European Rail Traffic Management System) og skal innføres på hele jernbanenettet. Med ERTMS vil signalanleggene på jernbanen bli databasert – derfor kaller vi det jernbanens største IT-prosjekt.

Bane NOR skal i forbindelse med innføring av ERTMS også anskaffe et nytt trafikkstyringssystem – Traffic Management System (TMS) som skal benyttes til trafikkstyring i hele landet. Det nye systemet skal erstatte dagens fjernstyringssystemer, og det vil være en ekstern leverandør som får totalansvaret for utvikling og implementeringen av systemet. Prosjektet har også ansvaret for tilpasning av det nye systemet til nye/eksisterende kontrollrom for trafikkstyring.

Bane NOR søker i den forbindelse etter nye medarbeidere med erfaring innen fagområde automasjon, kybernetikk eller lignende til delprosjektet Traffic Management System (TMS). Det er ønskelig med utdannelse og erfaring innenfor fagområdene signal/trafikkstyring jernbane.

 

Arbeidsoppgaver

 • oppfølging av leverandør i design-, test- og idriftsettelsesfase
 • tekniske og funksjonelle avklaringer mot leverandør
 • test og kvalitetssikring av leveransen av nytt system
 • idriftsettelse av og migrasjon til nytt system
 • representere prosjektet i møter med leverandør, samarbeidspartnere og andre interessenter
 • koordinering mellom TMS prosjektet og Bane NORs øvrige prosjekter

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • ingeniør eller sivilingeniør innen automasjon, kybernetikk eller lignende
 • minimum 3-5 års relevant erfaring
 • erfaring fra tekniske systemer for fjernstyring av prosessanlegg
 • erfaring fra tekniske systemer for trafikkstyring og overvåkning
 • erfaring fra fjernstyring av jernbanenes signal-/sikringsanlegg
 • erfaring fra tekniske grensesnitt og implementering av disse med fokus på data og PLS
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper

 • strukturert og nøyaktig
 • målrettet og resultatorientert
 • selvgående og en tydelig fagperson
 • evne til å tenke analytisk og å se «det store bildet»
 • høy evne til multitasking og tåler høyt tempo
 • gode egenskaper i team, både som leder og deltager

 

Vi tilbyr

 • du vil bli del av et arbeidsmiljø som holder et høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger
 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • p.t. årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Anja Næss Englund
Telefonnummer: 45280612
Svein Erik Iversen
Telefonnummer: 41766680

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon