Signalingeniør T-banen

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe for en grønn byutvikling og å gjøre kollektivtrafikk til innbyggernes førstevalg?  Ønsker du å kunne bidra i realiseringen av spennende prosjekter som utbygging av Fornebubanen, ny sentrumstunell og ombygging av Majorstuen T-banestasjon?

Vi søker nå Signalingeniør som vil inngå i et team som arbeider med endringsprosesser i T-banen signalanlegg. Arbeidet vil i stor grad gjennomføres på kontoret, men noe feltarbeid må påregnes. Ifm inspeksjon, kontroll og godkjenning av anleggene må det også påregnes noe nattarbeid.

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil være tekniske spesialist innen signalanlegg og bistå organisasjonen i tekniske vurderinger
 • Være ressursperson for prosjektene i oppfølging av signalfaget
 • Kunne teste og godkjenne endringer i signalanlegget
 • Bistå prosjektene med faglige råd ifm oppfølgning av leverandører
 • Kontrollere prosjektunderlag utarbeidet av leverandør
 • Være ressurs i teknisk avdeling med fokus på signalanlegg og metrosystemet

Ønsket kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning som ingeniør eller sivilingeniør innen elektro, automasjon, kybernetikk eller elektronikk
 • Lang og relevant erfaring som fagarbeider kan kompensere for manglende formalutdanning.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er et krav.
 • Minst 10 års erfaring fra større automasjonssystemer/elektro.
 • Erfaring med sikkerhetskritiske systemer er en fordel
 • God tverrfaglig forståelse innen jernbanetekniske systemer mellom forskjellige disipliner/ fag
 • Kjennskap til design av automasjonssystemer, gjerne med bruk av releteknikk.
 • Kjennskap til RAMS-standarden jernbanen er underlagt er en fordel
 • Kjennskap til CAD-verktøy for prosjektering av elektroanlegg er en fordel

Personlige egenskaper/ferdigheter:

Du tar ansvar for egen leveranse samtidig som du samarbeider godt med andre på tvers av fag. Du har god vurderingsevne, kan jobbe selvstendig og god på å planlegge arbeidshverdagen.  Du ser muligheter, har en positiv innstilling og ønsker å være med på løsningen.  For å lykkes i denne stillingen kreves det at du er nøyaktig og kvalitetsbevisst. Du trives i en hektisk tverrfaglig hverdag.


Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag


Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.
 

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med teknisk sjef Erik Sletten - tlf. 916 56 361

Kontaktpersoner

Bjørn Schulstock
Rekrutteringssjef
Telefonnummer: 958 32 738
Erik Sletten
Teknisk sjef
Telefonnummer: 916 56 361

Hvem er Sporveien?

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført 275 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3800 ansatte og en omsetning på 4,9 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har om lag 350 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Skullerud i Oslo. I løpet av 2018 hadde vi byggestart på en rekke store prosjekter, så vel for trikk som for T-bane. Enheten står overfor store og spennende utfordringer knyttet til utvikling av fremtidens kollektivtrafikk. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.