SHA-rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. november, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg leverer eiendom, bygg og anlegg til forsvarssektoren. Her styres og ledes investeringsprosessen fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Forsvarsbygg driver strategisk rådgivning, herunder alternativstudier, konsept- og prosjektutvikling. Bygge- og rehabiliteringsprosjektene spenner bredt fra bolig- og kontorbygg til bygging av militære baser. Forsvarsbygg forestår utbygging og investeringer for omtrent 4 mrd. kroner pr. år. Vi søker etter en SHA rådgiver (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) som skal påse at byggherreforskriftens krav, annet relevant lovverk og interne rutiner knyttet til SHA, følges i prosjektene, samt at alle har nødvendige verktøy. Arbeidssted vil være på Evenes de første årene.

Stillingen rapporterer til prosjektsjef. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Stillingen er plassert i Forsvarsbygg avdeling Prosjekt og utvikling som leverer eiendom, bygg og anlegg til Forsvarssektoren i hele landet. Investeringene er til enhver tid fordelt på ca 100 forskjellige prosjekter. Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning, opplæring og veiledning innen fagområdet
 • Bidra til avdelingens rapportering knyttet til SHA
 • Kontroll og inspeksjoner i alle prosjektets faser på utvalgte prosjekter
 • Bidra til erfaringsoverføring, analyser og videreutvikling av systemer tilknyttet fagområdet
 • Bistå i arbeidet med forebygging av arbeidslivskriminalitet, herunder oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i prosjektene
 • Andre oppgaver innen fagområdet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå (eks. bygg, anlegg eller tilsvarende). Lang og relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdanning
 • Du har faglig kompetanse og forståelse for byggherreforskriften og annet relevant lovverk
 • Du har praktisk erfaring fra bygg- og anleggsprosjekter
 • Det er ønskelig med erfaring fra revisjon, tilsyn og/eller kontraktsoppfølging
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret

Personlige egenskaper

 • Du har god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne
 • Du er selvstendig og beslutningsdyktig
 • Du har god gjennomføringsevne
 • Du er omgjengelig og samarbeidsorientert
 • Du er analytisk og har god struktur

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver/ rådgiver / senioringeniør (kode 1364/ 1434 / 1181) fra kr. 504 700,- til kr. 654 600,- ( Ltr 57 - 71). For spesielt kvalifisert søkere kan noe høyere lønn vurderes
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode velferdsordninger

Kontaktpersoner

Jørn Paal Myrlund
Prosjektsjef
Telefonnummer: 909 23 370

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger