SHA Rådgiver

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR oghar en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje.Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen,Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Gardermobanen samt Østfoldbanen.

Prosjektet Venjar – Langset har to store tverrfaglige utførelsesentrepriser. Vi har et engasjert og tverrfagligmiljø på byggherresiden, og er i dag ca. 60 medarbeidere.

Vi søker nå etter SHA Rådgiver.

Arbeidssted vil være Eidsvoll.

Arbeidsoppgaver

 • Påse at Bane NORs styringssystem, prosjektets egne styrende dokumenter og relevant regelverk følges.
 • Være faglig rådgiver og støtte for Byggherre
 • Bistå med utarbeidelse kontrollplaner SHA for oppfølging av kontrakt
 • Kontrollere at alle som arbeider på Bane NORs anleggsområder har gyldig HMS-kort og de kurs som Bane NOR krever.
 • Bistå med gjennomføring av Byggherrens interne sikkerhetskurs.
 • Bistå prosjektet i å kontrollere at krav til SHA ute på anleggsplass blir overholdt.
 • Koordinere og kvalitetssikre arbeidet med risikovurderinger/SJA og følge dette opp
 • Delta i byggemøter, fagmøter, SJA, vernerunder, befaringer o.l
 • Analysere og følge opp uønskede hendelser samt bruke avvikssystemet Synergi systematisk.
 • Oppdatere SHA-plan på vegne av Byggherre dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisposisjoner er nødvendig å gjennomføre  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelser som Bachelor eller Master med relevant fagbakgrunn. Teknisk fagskole med relevant fagbakgrunn, kombinert med lang erfaring, vil bli vurdert 
 • Erfaring som  Koordinator for utførelsesfasen vil være en fordel
 • God kunnskap om risikobasert sikkerhetsarbeid og anvendt analysemetodikk.
 • Nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen.
 • Erfaring fra SHA arbeid på større bygg-og anleggsområder.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk .                           

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  
 • Du liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater.
 • Du er fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet.    

Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.  

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kolleger
 • Fleksitidsordning og betalt overtid
 • Svært konkurransedyktig pensjonsavtale, og tilgang til meget gode forsikringsordninger
 • Personalbillett med VYs tog
 • Kontorer beliggende nært knutepunkt for offentlig transport.
 • Kantine             

Kontaktpersoner

Bente Gamst Hornnæs
Fagleder Sikkerhet, kvalitet og ytre miljø
Telefonnummer: +47 995 93 264
Rønnaug-Ingeborg Resset
Prosjektsjef Venjar-Langset
Telefonnummer: +47 450 02 287

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger