SHA Rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen, Ny jernbanetunnel gjennom Oslo, Follobanen og Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Ønsker du en faglig utfordrende og meningsfull arbeidshverdag i et stort og omfattende prosjekt med høye ambisjoner?

Vi søker nå etter SHA rådgiver til et av landets største og mest krevende samferdselsprosjekter Sandbukta-Moss-Såstad. Sandbukta-Moss-Såstad har fått investeringsbeslutning og skal bygges i perioden 2019-2025. Det skal bygges to tunneler hvor den nordligste får påhugg rett sør for Mølleåstunnelen i Sandbukta (Moss) og den sørligste munner ut ved Carlsberg i Råde. Mellom tunnelene blir det en 800 meter lang dagsone med stasjon i Moss sentrum. Tunneler og stasjon skal utføres som en totalentreprise med oppstart 2019. 

Arbeidssted er Moss.

Arbeidsoppgaver

 • Påse at Bane NORs styringssystem, prosjektets egne styrende dokumenter og relevant regelverk følges.
 • Være faglig rådgiver og støtte for Byggherre
 • Lede arbeide med gjennomføring av risikoanalyser og utarbeide SHA planer til konkurransegrunnlag
 • Bistå med utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • Bistå med utarbeidelse kontrollplaner SHA for oppfølging av kontrakt
 • Bistå med oppfølging av forberedende arbeider ute
 • Kontrollere at alle som arbeider på Bane NORs anleggsområder har gyldig HMS-kort og de kurs som Bane NOR krever.
 • Bistå med gjennomføring av Byggherrens interne sikkerhetskurs.
 • Bistå prosjektet i å kontrollere at krav til SHA ute på anleggsplass blir overholdt.
 • Koordinere og kvalitetssikre arbeidet med risikovurderinger/SJA og følge dette opp
 • Delta i byggemøter, fagmøter, SJA, vernerunder, befaringer o.l
 • Analysere og følge opp uønskede hendelser samt bruke avvikssystemet Synergi systematisk.
 • Oppdatere SHA-plan på vegne av Byggherre dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • Vedlikeholde Byggherrens beredskapsplan

I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisposisjoner er nødvendig å gjennomføre  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelser som Bachelor eller Master med relevant fagbakgrunn. Teknisk fagskole med relevant fagbakgrunn, kombinert med lang erfaring, vil bli vurdert
 • God kunnskap om risikobasert sikkerhetsarbeid og anvendt analysemetodikk.
 • Nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen.
 • Erfaring fra SHA arbeid på større bygg-og anleggsområder.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Beherske nødvendig dataverktøy som er nødvendig for stillingen.                           

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  
 • Du liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater.
 • Du er fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet.    

Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.  

Vi tilbyr

Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekstEt godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegerFleksitidsordning og betalt overtid Svært konkurransedyktig pensjonsavtale, og tilgang til meget gode forsikringsordningerPersonalbillett med VYs tog Kontorer beliggende nært knutepunkt for offentlig transport.Kantine             

Kontaktpersoner

Bente Gamst Hornnæs
Fagleder Sikkerhet, kvalitet og ytre miljø
Telefonnummer: +47 995 93 264
Jarle Rasmussen
Prosjektsjef
Telefonnummer: +47 916 73 402

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger