SHA rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Drammen - Kobbervikdalen inngår som en parsell i moderniseringen av Vestfoldbanen. En fullt utbygd Vestfoldbane med dobbeltspor vil ha virkning for hele InterCity-området, ikke bare Grenland, Vestfold, Buskerud og Oslo. Ved ferdigstillelse av strekningene Drammen - Kobbervikdalen og Nykirke - Barkåker vil Vestfoldbanen ha sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg. Det foreligger vedtatt kommunedelplan, godkjent hovedplan og reguleringsplan for planstrekningen.
Detaljplanen gjelder modernisering og opprustning av Vestfoldbanen på planstrekningen Drammen Kobbervikdalen.

Detaljplanen omfatter:

 • Ombygging av Drammen stasjon med 6 spor inklusive ombygging av Bybroa over sporområdet.
 • Planskilt kryssing mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vest for Nybyen
 • Nytt dobbeltspor i løsmassetunell og bergtunnel fra nord for Konnerudgata til Skoger
 • Nytt dobbeltspor på dagstrekningen i Skoger frem til tilknytningen til den eksisterende Skogerparsellen
 • Nytt dobbeltspor samt et godsspor på strekningen Drammen stasjon til Gulskogen stasjon
 • Ombygging av Gulskogen stasjon med 4 spor

Prosjektet Drammen - Kobbervikdalen har behov for flere medarbeidere og vi ser nå etter en dyktig SHA-rådgiver. Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner.

Arbeidssted er Drammen

Arbeidsoppgaver

 • Påse at Bane NORs styringssystem, prosjektets egne styrende dokumenter og relevant regelverk følges.
 • Være faglig rådgiver og støtte for Byggherre
 • Bistå med utarbeidelse kontrollplaner SHA for oppfølging av kontrakt
 • Kontrollere at alle som arbeider på Bane NORs anleggsområder har gyldig HMS-kort og de kurs som Bane NOR krever.
 • Bistå med gjennomføring av Byggherrens interne sikkerhetskurs.
 • Bistå prosjektet i å kontrollere at krav til SHA ute på anleggsplass blir overholdt.
 • Koordinere og kvalitetssikre arbeidet med risikovurderinger/SJA og følge dette opp
 • Delta i byggemøter, fagmøter, SJA, vernerunder, befaringer o.l
 • Analysere og følge opp uønskede hendelser samt bruke Synergi systematisk.
 • Oppdatere SHA-plan på vegne av Byggherre dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • Ved behov, utføre oppgaver som Koordinator utførelse (KU), iht. Byggherreforskriftens § 14
 • Ivareta Byggherrens oppgaver i kraft av å være hovedbedrift
 • Vedlikeholde Byggherrens beredskapsplan
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisposisjoner er nødvendig å gjennomføre

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelser som Bachelor eller Master med relevant fagbakgrunn. Teknisk fagskole med relevant fagbakgrunn, kombinert med lang erfaring, vil bli vurdert
 • Minst 5 års erfaring med bygg og anleggsvirksomhet, det vil være en fordel med erfaring fra jernbaneanlegg
 • God kunnskap om og erfaring med risikobasert sikkerhetsarbeid og anvendt analysemetodikk.
 • Nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
 • Praktisk erfaring fra bygge eller anleggsarbeid, herunder tidsaktuell erfaring og kunnskap om bransjens aktører, byggeprosesser og tilhørende arbeidsprosesser
 • Det er ønskelig med gjennomført koordinatorskole
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Beherske nødvendig dataverktøy som er nødvendig for stillingen.

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som har gode samarbeids og kommunikasjonsevner og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater.
 • Du er fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet.
 • Du har fokus på god leveranse til våre ledere og ønsker å bidra til å gi dem den støtten de må ha for å nå sine mål.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, rekspektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

 Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Kontaktpersoner

Anne Nøkleberg
Fagleder HMS/SHA/LA for Utbyggingsdivisjonen
Telefonnummer: 913 39 369

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon