SHA rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg leverer eiendom, bygg og anlegg til forsvarssektoren. Her styres og ledes investeringsprosessen fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Forsvarsbygg driver strategisk rådgivning, herunder alternativstudier, konsept- og prosjektutvikling. Bygge- og rehabiliteringsprosjektene spenner bredt fra bolig- og kontorbygg til nasjonal helikopterbase og bygging av ny kampflybase. Forsvarsbygg forestår utbygging og investeringer for 2-3 mrd. kroner pr. år.

Vi søker etter en SHA rådgiver som skal påse at byggherreforskriftens krav, annet relevant lovverk og interne rutiner knyttet til SHA, følges i prosjektene, samt at alle har nødvendige verktøy. Arbeidssted er Bardufoss. Det må påregnes betydelig reisevirksomhet til Evenes.

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver
 • Rådgivning, opplæring og veiledning innen fagområdet
 • Bidra til avdelingens rapportering knyttet til SHA
 • Kontroll og inspeksjoner i alle prosjektets faser på utvalgte prosjekter
 • Bidra til erfaringsoverføring, analyser og videreutvikling av systemer tilknyttet fagområdet
 • Bistå i arbeidet med forebygging av arbeidslivskriminalitet, herunder oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i prosjektene
 • Andre oppgaver innen fagområdet
Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå (eks. bygg, anlegg eller tilsvarende). Lang og relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdanning
 • Faglig kompetanse og forståelse for byggherreforskriften og annet relevant lovverk
 • Praktisk erfaring fra bygg- og anleggsprosjekter
 • Ønskelig med erfaring fra revisjon, tilsyn og/eller kontraktsoppfølging
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret
Personlige egenskaper
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne
 • Selvstendig og beslutningsdyktig
 • Gjennomføringskraft
 • Evne til å engasjere og samarbeide med andre
 • Analytisk
 • Strukturert
Vi tilbyr
 • Lønn som seniorrådgiver/ rådgiver / senioringeniør (kode 1364/ 1434 / 1181) fra kr. 451 300 til kr. 650 200. For spesielt kvalifisert søkere kan noe høyere lønn vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode velferdsordninger

Kontaktpersoner

Erik Anders Helin
Telefonnummer: (+47) 959 69 703

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger