SHA-rådgiver stab

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. juni, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity-utbyggingen.

 Vi har ambisiøse mål på sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø! Vi som jobber med SHA skal bidra med å skape et høyt bevissthetsnivå relatert til dette i organisasjonen, slik at vi kan arbeide effektivt mot visjonen om null skader på mennesker, ytre miljø og materiell. 

Stillingen som SHA-rådgiver er en del av staben Sikkerhet og Kvalitet i Utbyggingsdivisjonen. SHA/HMS/Arbeidslivskriminalitet-seksjonen ledes av fagleder, som i sin stab har med seg et team av rådgivere innen fagområdet Arbeidslivskriminalitet. Vi bidrar også med SHA-ledere og -rådgivere ute i prosjektene våre. SHA-rådgiver i stab skal være pådriver for faglig oppdatering og utvikling sammen med fagleder.

Stillingen rapporterer til fagleder SHA/HMS/Arbeidslivskriminalitet. Arbeidssted er Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeidelse og utvikling av styrende dokumenter.
 • Operasjonalisering av styrende dokumenter og retningslinjer.
 • Opplæring og kompetanseutvikling.
 • Representere Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR-interne og eksterne fagnettverk 
 • Oppfølging og analyse av uønskede hendelser (RUHer) i verktøyet Synergi 
 • Holde seg faglig oppdatert på bl.a. teknisk regelverk, lover/forskrifter/standarder.
 • Stillingen kan medføre noe personalansvar på sikt 
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge andre arbeidsoppgaver.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse innen og/eller erfaring med bygg og anleggsvirksomhet og/eller sikkerhetsarbeid
 • God kompetanse innen Byggherreforskriften, Arbeidsmiljøloven og Brann
 • og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter er ønskelig
 • Erfaring med SHA på anlegg er ønskelig
 • Utdannelse og/eller erfaring med risikobasert sikkerhetsarbeid og SHA-analyser
 • Aktuelle kandidater vil forstå aktørenes roller og bidra til å følge opp byggherrens oppgaver med hensyn på SHA og totalentreprenørs forpliktelser i henhold til kontrakt
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne, både engelsk og norsk
 • Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids og kommunikasjonsegenskaper. Du er målrettet, har evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet og tenker tverrfaglig.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Personalbillett med Vys tog
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

Anne Nøkleberg
Fagleder SHA/LA/HMS
Telefonnummer: Tlf. 913 39 369

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger