SHA-rådgiver - Moss

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Prosjektet Sandbukta- Moss- Såstad (10 km) er et stort og komplekst prosjekt som omfatter bl. annet to tunneler og bygging av ny stasjon i Moss sentrum.

Vi søker en person med erfaring innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA/HMS) til utfordrende oppgaver for prosjektet. Stillingen rapporterer til Prosjektsjef.

Stasjoneringssted vil være Moss.

Arbeidsoppgaver
 • Utføre SHA rådgiverrollen i bygge- og anleggsprosjekter
 • Utføre rollen som KU og/eller KP i delprosjekter
 • Bidra til å støtte hele organisasjonen i deres forståelse av ansvar og plikter i henhold til Byggherreforskriften, samt BN interne retningslinjer for HMS og elsikkerhet
 • Bidra til avdelingens forbedringsarbeid gjennom utvikling og vedlikehold av SHA metoder og verktøy
 • Bistå med opplæring og rådgivning innen SHA, HMS og beredskap
 • Bidra til utvikling av god HMS kultur
 • Bidra til erfaringsdeling på tvers i organisasjonen
 • Bidra til ivaretakelse av HMS i anskaffelsesprosesser
Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning fra Universitet/Høgskole. Lang og relevant praksis kan kompensere for dette kravet
 • Gjennomført eller villig til å gjennomføre koordinatorskolen
 • Minimum 5-års relevant erfaring ved gjennomført høyere teknisk utdannelse
 • Minimum 8-års relevant erfaring fra ved gjennomført annen teknisk/praktisk utdannelse
 • Norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • God kunnskap om aktuell og relevant SHA/HMS lovgivning og regelverk
 • God kunnskap samt praktisk erfaring med byggherreansvaret og HMS/internkontroll i bygge-/anleggsprosjekter
 • Kjennskap til bygg og anleggs miljøutfordringer
 • Erfaring fra beredskapsarbeid og risikovurderinger på overordnet og detaljplan
Personlige egenskaper
 • Som SHA-rådgiver er det viktig at du er analytisk og har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til god oversikt og klare resultater i prosjektene
 • Prosjektene består av mange ulike faggrupper og vi ønsker derfor at du skal ha gode kommunikasjonsevner med alle typer mennesker og alle fag. Kommunikasjon og dialog er et viktig verktøy for å lykkes med forståelse for sikkerhet
 • Du må være en positiv person, i stand til å samarbeide med mange forskjellige mennesker
 • Rådgiveren må ta selvstendig ansvar for sitt fagområde og jobbe selvstendig med sin del av arbeidet
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NOR sine etiske regler og at du i tråd med Bane Nor sine verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert
Vi tilbyr
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Erland Wolff
Telefonnummer: 913 17 047

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon