SHA-rådgiver i prosjekt i nytt regjeringskvartal

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Det nye regjeringskvartalet er et av Norges største og mest spennende byggeprosjekter. Det skal huse Statsministerens kontor og de fleste departementer. Det nye regjeringskvartalet vil få flere nybygg og vil trolig bli bygget ut i etapper. Prosjekteringen har startet og det er forventet innflyttingsstart en gang mellom 2023 og 2025. Prosjektet innebærer omfattende og kompleks byutvikling, prosjektutvikling og bygging. Byggene skal gi fleksible og fremtidsrettede arbeidsplasser. Sikkerhetstiltak skal være en integrert del av planleggingen og byggingen av nytt regjeringskvartal.

Stillingen som SHA-rådgiver vil organisatorisk være tilknyttet seksjon for prosjektstøtte, men arbeidet utføres i prosjekt nytt regjeringskvartal. Prosjektet er organisert som en seksjon i byggherreavdelingen.

Som en av Norges ledende byggherrer tar Statsbygg et bredt ansvar for å utvikle BAE-næringen innenfor sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Vi arbeider aktivt mot målet om at alle skal komme uskadet hjem fra jobb, og søker dyktig medarbeider for å bidra til dette. Hovedoppgaven i prosjektet vil være å ivareta byggherrens plikter etter byggherreforskriften på vegne av prosjektdirektør.

 

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp at SHA ivaretas i prosjekteringsfasen
 • Bidra til hensiktsmessig organisering og oppgavefordeling for SHA i prosjektet
 • Følge opp at SHA-oppgaver blir utført i tråd med oppgavefordeling
 • Være rådgiver for byggherrens prosjektorganisasjon
 • Gjennomføre byggeplasskontroller
 • Utarbeide, følge opp og vedlikeholde prosjektets SHA-plan
 • Utveksle erfaring med andre prosjekter i Statsbygg
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av Statsbyggs styringssystem

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå. Manglende formell bakgrunn kan kompenseres med relevant erfaring, men minimum bachelorgrad
 • Solid erfaring fra store byggeprosjekter, gjerne både fra prosjektering og byggeplass
 • SHA-faglig kompetanse
 • Gode fremstillingsevner både muntlig og skriftlig
 • Det kreves sikkerhetsklarering og autorisasjon for nivå KONFIDENSIELT, jf. Sikkerhetsloven §19

 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Målrettet og strukturert
 • Gode pedagogiske evner
 • Pådriver- og gjennomføringskraft
 • Evne til å engasjere og jobbe i team

 

Vi tilbyr

 • Arbeid med noen av Norges mest spennende byggeprosjekter
 • Godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Store muligheter for faglig utvikling
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1181, for tiden kr. 620.000 - kr. 740.000. For særskilt godt kvalifiserte kan høyere avlønning bli vurdert.

Kontaktpersoner

Tanja Dugstad
Telefonnummer: +4792021547

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger