SHA-rådgiver i ERTMS-programmet

Stillingsbeskrivelse

 

Bane NOR skal fornye samtlige signalanlegg på jernbanen. Den nye teknologien heter ERTMS (European Rail Traffic Management System) og skalinnføres på hele jernbanenettet. Med ERTMS vil signalsystemet bli digitalt –derfor kaller vi ERTMS-programmet jernbanens største IT-prosjekt.

Store deler av ERTMS-programmet gjennomføres i entrepriser med eksterne entreprenører. Vi har derfor behov foren dyktig SHA-rådgiver i oppfølgingen av disse arbeidene. Rådgiveren vil ha enviktig rolle for å sikre at Bane NOR ivaretar sitt ansvar som byggherre.Stillingen krever at det jobbes tett med andre interessenter i Bane NOR,entreprenører og offentlige myndigheter for å bidra til at prosjektetplanlegges og gjennomføres i henhold til myndighetskrav og eksterne og internepremisser.   Noe reisevirksomhet må påregnes

Arbeidsoppgaver

 • planlegging og gjennomføring av risikovurderinger 
 • etablering og oppfølging av SHA-plan og andre styrende dokumenter 
 • deltakelse på vernerunder og sikker jobbanalyser
 • oppfølging av uønskede hendelser
 • gjennomføre kontroller, granskninger og undersøkelser
 • månedlig rapportering for SHA
 • påse at krav og tiltak implementeres i planer, prosjektering og i kontrakter med rådgivere og entreprenører
 • bistå byggeledelsen med faglig veiledning i anskaffelsesprosess og i oppfølging på anlegg
 • oppfølging av leverandører med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår
 • bidra til å utvikle fagmiljøet internt i Digitalisering og Teknologi

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning. Lang relevant erfaring kan kompensere for krav om høyere utdanning.
 • praktisk erfaring med SHA, herunder oppfølging av bygge- og anleggsentrepriser
 • god kjennskap til relevante lover og forskrifter som blant annet byggherreforskriften, arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • erfaring fra sikkerhetsarbeid ved jernbanens anlegg

I tillegg ansees det som positivt om du har kjennskap til følgende:

 • gjennomføring av risikovurderinger og metoder knyttet til dette
 • massehåndtering ved forurenset grunn
 • miljøoppfølging på anlegg
 • HMS-arbeid fra bygg- og anleggssektoren
 • offentlig saksbehandling
 • ISO 9001 Kvalitet
 • relevant IT-kompetanse, Word, Excel, etc.

Personlige egenskaper

 • strukturert arbeidsform og gode kommunikasjonsevner
 • ansvarsbevisst og med gode sosiale egenskaper
 • løsningsorientert med praktisk og tverrfaglig tilnærmingsevne

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • konkurransedyktig pensjonsavtale og tilgang til gode forsikringsordninger
 • årsbillett på Vys tog

Kontaktpersoner

Heidi Funderud
Telefonnummer: 41397090

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger