SHA-rådgiver Drammen - Kobbervikdalen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å være med på å planlegge og gjennomføre et av Norges største samferdselsprosjekt?

Drammen - Kobbervikdalen inngår som en parsell i moderniseringen av Vestfoldbanen. En fullt utbygd Vestfoldbane med dobbeltspor vil ha virkning for hele InterCity-området, ikke bare Grenland, Vestfold, Buskerud og Oslo. Ved ferdigstillelse av strekningene Drammen - Kobbervikdalen og Nykirke - Barkåker vil Vestfoldbanen ha sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg. Det foreligger vedtatt kommunedelplan, godkjent hovedplan og reguleringsplan for planstrekningen.

Detaljplanen gjelder modernisering og opprustning av Vestfoldbanen på planstrekningen Drammen Kobbervikdalen. Detaljplanen omfatter:

 • Ombygging av Drammen stasjon med 6 spor til 350 m lange plattformer inklusive ombygging av Bybroa over sporområdet.
 • Planskilt kryssing mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vest for Nybyen
 • Nytt dobbeltspor i løsmassetunell og bergtunnel fra nord for Konnerudgata til Skoger
 • Nytt dobbeltspor på dagstrekningen i Skoger frem til tilknytningen til den eksisterende Skogerparsellen
 • Nytt dobbeltspor samt et godsspor på strekningen Drammen stasjon til Gulskogen stasjon
 • Ombygging av Gulskogen stasjon med 4 spor til 350 m lange plattformer

Prosjektet Drammen - Kobbervikdalen har behov for flere medarbeidere og vi ser nå etter en dyktig SHA-rådgiver.Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. Stillingen rapporterer til Prosjektsjef. Arbeidssted er Drammen.

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp at involverte parter gjennomfører kravene i internkontrollforskriften, arbeidsmiljøloven og byggherreforskriften
 • Planlegge og gjennomføre Bane NOR sitt sikkerhetskurs: “Sikkert arbeid i og ved Bane NOR sin infrastruktur”.
 • Registrere og følge opp uønskede hendelser.
 • Bistå koordinator i prosjekteringsfasen (KP) og koordinator for utførelsesfasen (KU)
 • Ved behov ivareta rollene koordinator i prosjekteringsfasen (KP) og koordinator for utførelsesfasen (KU).
 • Delta på møter hvor SHA er et tema.
 • Planlegge, gjennomføre og dokumentere risikovurderinger i henhold til Bane NORs instruks for risikovurderinger og malen for risikovurderingsrapport.
 • Delta på involverte parters sikker jobb analyser og vernerunder
 • Vedlikeholde og utvikle beredskapsplaner
 • Vedlikeholde og utvikle SHA-planen
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisposisjoner er nødvendig å gjennomføre.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning (minimum bachelor) som ingeniør, eller innenfor lignende fagområde.
 • Du har flere års erfaring som SHA-rådgiver, gjerne fra større prosjekter.
 • Du må ha erfaring med bygg- og anleggsvirksomhet. Det er en fordel med erfaring fra jernbaneanlegg.
 • Du må ha god kunnskap om og erfaring med risikobasert sikkerhetsarbeid og anvendt analysemetodikk.
 • Du må ha god kompetanse innen byggherreforskriften, arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften.
 • Du har god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Personlige egenskaper

 • Som SHA-rådgiver er det viktig at du er analytisk og har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til god oversikt og klare resultater i prosjektene. Prosjektene består av mange ulike faggrupper og vi ønsker derfor at du skal ha gode kommunikasjonsevner, være positiv og i stand til å samarbeide med mange forskjellige mennesker. Samtidig må du ta selvstendig ansvar for ditt fagområde og din del av arbeidet.
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NOR sine etiske regler og at du i tråd med Bane Nor sine verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer.
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

Hanne Anette Stormo
Telefonnummer: (+47) 913 25 084

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon