SHA-rådgiver delprosjekt Ski

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR Utbyggingsdivisjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjekter knyttet til ny infrastruktur. Ett av disse prosjektene er Follobaneprosjektet.

Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging. Bane NOR bygger Follobanen for å gi kortere reisetid og bedre togtilbud. Follobanen skal gå direkte fra Oslo S til kollektivknutepunktet nye Ski stasjon og får Nordens lengste jernbanetunnel. Sammen med Østfoldbanen skal Follobanen legge til rette for mer effektiv og miljøvennlig transport. Follobanen blir innerste del av Intercity-utbyggingen sørøst for Oslo og er nå landets største samferdselsprosjekt.

Delprosjekt Ski arbeider med en ny dagstrekning på 4,5 km og med omlegging av Østfoldbanen mellom utgangen av tunnelene og Ski stasjon samt etablering av en forbindelse mellom Østfoldbanen og Follobanen nord for Ski stasjon. Videre skal Ski stasjon bygges om til et kollektivknutepunkt med seks spor til plattform, ny undergang, ny vegbru over jernbanen, nye tekniske bygg, ny kollektivterminal og økt parkeringskapasitet.

Vi har ambisiøse mål på sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø! SHA-teamet vårt bistår prosjektleder i delprosjekt Ski med å skape et høyt bevissthetsnivå knyttet til SHA i delprosjektet, slik at vi kan arbeide effektivt mot visjonen om null skader på mennesker, ytre miljø og materiell.

Stillingen er underlagt fagleder SHA/HMS/Arbeidslivskriminalitet i basisorganisasjonen i Bane NOR Utbygging, men rapporterer i det daglige til SHA-leder i delprosjekt Ski. Arbeidssted er Ski.

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp og påse at kontraktkrav innen fagområdet følges på anleggsområdet ved daglige runder, gjennom relevante byggherremøter og i etablerte møteserier med totalentreprenør
 • Gjennomføre sikkerhetskurs for alle som har fast tilhørighet på anleggsområdet samt gjester etter behov
 • Registrere og følge opp rapporter om uønskede hendelser (RUHer) i verktøyet Synergi
 • Bistå prosjektleder, SHA-leder, prosjekteringsleder og byggeleder med å holde fokus på fagområdet.
 • Holde seg faglig oppdatert på bl.a. teknisk regelverk, lover/forskrifter/standarder.
 • Bidra til at gjeldende styringssystem i Bane NOR og prosjektspesifikke prosedyrer på Follobaneprosjektet blir fulgt.
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge andre arbeidsoppgaver.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse innen og/eller erfaring med bygg og anleggsvirksomhet og/eller sikkerhetsarbeid
 • God kompetanse innen Byggherreforskriften, Arbeidsmiljøloven og Brann og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter, er ønskelig
 • Fordel med kjennskap til lovverket som omhandler elektriske anlegg og elektrisk utstyr, med spesielt fokus på 'Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg'. 
 • Erfaring med SHA på anlegg er ønskelig
 • Utdannelse og/eller erfaring med risikobasert sikkerhetsarbeid og SHA-analyser
 • Aktuelle kandidater vil forstå aktørenes roller og bidra til å følge opp byggherrens oppgaver med hensyn på SHA og totalentreprenørs forpliktelser i henhold til kontrakt
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne, både engelsk og norsk
 • Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids og kommunikasjonsegenskaper. Du er målrettet, har evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet og tenker tverrfaglig.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Personalbillett med Vys tog
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

Georg Nielsen
Telefonnummer: Tlf. 911 30 280
Kirsten Helgesen
HMS-leder på Follobaneprosjektet
Telefonnummer: Tlf. 934 18 594

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon