Serviceteknikere - 2 faste stillinger

Stillingsbeskrivelse

Ved området Smittevern, miljø og helse er det ledig to faste stillinger som serviceteknikere. Stillingene vil være tilknyttet laboratorieavdelingene for å bistå med teknisk bistand og beredskap.

Smittevern, miljø og helse er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskader forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Laboratoriebasert forskning og overvåking er viktige leveranser for området, og de utlyste stillingene er sentrale for å opprettholde sikker laboratoriedrift. Folkehelseinstituttet har som overordnet mål for forskningen at den skal være av høy kvalitet, internasjonalt konkurransedyktig og ha strategisk betydning for instituttets samfunnsoppdrag og mål.

Som medarbeider vil du inngå i et viktig team for å støtte døgnkontinuerlige og kritiske funksjoner for drift og beredskap ved Folkehelseinstituttet, med ansvar for utstyr fordelt på en stor bygningsmasse og med en rekke varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Serviceteknikerne vil ha ansvar for drift og overvåking av byggtekniske anlegg, for å etablere og følge opp serviceavtaler og bistå med generell teknisk kompetanse. Teamet har stort fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid og optimaliseringsarbeid på tekniske anlegg og de nye medarbeiderne vil bidra aktivt inn i dette.

 Stillingene omfatter også vaktordning som man vil inngå i. I dag arbeider 4 personer som serviceteknikere ved Folkehelseinstituttet, og disse stillingene vil inngå i samme gruppe.

Arbeidsoppgaver
 • Sentral driftsovervåking av større tekniske anlegg
 • Delta i hjemmevaktordning med 24 timers kontinuerlig temperaturovervåkning av lagret forskningsmateriale (med krav til maksimalt 1 times responstid)
 • Dokumentasjon og oppfølging av temperaturovervåkning i henhold til kvalitetssikring/forskrifter
 • Inspeksjon, vedlikehold, feilsøking, utbedringer og enkle reparasjoner på teknisk utstyr
 • Bidra med innspill til drifts- og vedlikeholdsplaner
 • Bistå i anskaffelsesprosesser og følge opp serviceavtaler
 • Kundebehandling og oppfølging av eksterne leverandører 
 • Andre oppgaver kan være aktuelle og arbeidet vil i perioder være fysisk krevende
Kvalifikasjoner
 • Teknisk fagskole/fagbrev innen relevant fagfelt
 • Relevant praksis fra SD-anlegg, kjøling, ventilasjon, bygg og automasjon/elektro
 • Erfaring med arbeid innen service, vedlikehold og reparasjon
 • Erfaring fra anskaffelsesprosesser er en fordel 
 • Tverrfaglig kompetanse og erfaring fra beredskapsvakt er en fordel
 • God kjennskap til FDV-verktøy er en fordel
 • God kunnskap om bruk av data som arbeidsverktøy
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er nødvendig
 • Ansvarsbevisst og serviceinnstilt 
 • Være imøtekommende, fleksibel og løsningsorientert 
Vi tilbyr
 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i trivelig og aktivt miljø
 • Stilling som servicetekniker og lønn i henhold til statens lønnsregulativ
 • Fleksible arbeidsordninger
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Kontaktpersoner

Eivind Arntzen
Senioringeniør
E-postadresse: eivind.arntzen@fhi.no
Telefonnummer: 99602872

Hvem er Folkehelseinstituttet?

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, forskning og helseanalyse, risiko- og metodevurderinger, råd, tjenester, kommunikasjon og infrastruktur for kunnskap. Infrastruktur for kunnskap omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 1000 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.