Servicepersonell ved Norsk vegmuseum (sommerjobb)

Stillingsbeskrivelse

Om Norsk vegmuseum

Norsk vegmuseum på Fåberg er et av Norges største teknisk-industrielle museer. I tillegg til vegmuseet, som har en stor innendørs utstilling om veghistorien vår, består anlegget av Norsk fjellsprengningsmuseum med en 240 meter lang tunnel med spennende fjellsprengningshistorie, og Norsk kjøretøyhistorisk museum som viser 2000kvm med kjøretøyer fra tidlig 1900-tall og frem til våre dager. Vi har også et stort friluftsmuseum med maskiner og bygninger. Anlegget er nærmeste nabo til Hunderfossen Familiepark og har gratis inngang. Museet eies og drives av Statens vegvesen og har et nasjonalt ansvar for norsk veghistorie.

Vi søker nå servicepersonell til anlegget på Fåberg.

Stillingsprosenter vil variere og stillingene innebærer helgearbeid. Som serviceansatt jobber du etter fastsatt vaktplan. 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene dine vil hovedsaklig være:

  • Renhold i museets bygninger
  • Vedlikehold av utearealer i museumsparken (gressklipping, krattrydding osv.)
  • Andre forefallende oppgaver

 

Hvem ser vi etter?

Kvalifikasjonskrav:

Du må være over 16 år 

Vi ser etter sommeransatte som:

  • Liker å være i kontakt med publikum og yte god service
  • Er ansvarsbevisste, løsningsorienterte og pålitelige
  • Er selvstendige, men også gode til å samarbeide med andre
  • Viser fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstid
  • Du må like å jobbe i all slags vær og ha en arbeidshverdag med varierte oppgaver

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Til deg i sommerjobb kan vi tilby:

Til deg i sommerjobber kan vi tilby: 

  • Varierte arbeidsoppgaver på en spennende arbeidsplass
  • Godt arbeidsmiljø

Intervjuer kan bli gjennomført digitalt

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Vil du vite mer om stillingene kan du kontakte:Leder for administrasjon og drift, Randi Tone Skjelsvold, mobil 95 97 93 81

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger