Servicemedarbeidere

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Servicesenteret har en sentral rolle i å avhjelpe organisasjonen i den daglige driften i Bane NOR. Servicesenteret sørger for at medarbeidere og ledere får den administrative støtten de trenger innen service og kontordrift for å utøve Bane NORs kjernevirksomhet. Servicesenterets visjon er «vi hjelper deg!». Ingen oppgave er for liten for Servicesenteret, samtidig som vi skal være løsningsorienterte og ligge i forkant.  Vi er ett Servicesenter i Bane NOR med lokasjoner flere steder i Norge. Foruten våre 2 servicesentre i Oslo har vi avdelinger i Trondheim, Narvik, Bergen, Kristiansand, Hamar og Drammen.  Nå ønsker vi oss dyktige, fremoverlente, nyskapende og ansvarsbevisste servicemedarbeidere til vår lokasjon i Trondheim (Marienborg). Ønsker du varierte oppgaver og liker å være til hjelp og yte service for andre, vil vi gjerne høre fra deg.
 
Stillingene er midlertidige ut året.
 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og oppfølging av møter, kurs, tjenestereiser, samlinger og konferanser 
 • Praktisk støtte i administrative oppgaver og IKT-systemer
 • Innfasing av og tilrettelegging for nye medarbeidere
 • Post og dokumenthåndtering esepsjonstjeneste på lokasjon 
 • Ansvar for tjenestebiler 
 • Bestilling, mottak og fakturaoppfølging
 • Initiere og iverksette forbedringstiltak
 • Bidra til forvaltning og utvikling av sentrale administrative støtteprosesser og service-avtaler for administrativ støtte 

Kvalifikasjoner

 • Minimum videregående og- eller fagbrev innen aktuelle fagområder. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse 
 • Erfaring fra servicebransje, som resepsjon, booking, kundeservice eller liknende
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Gode ferdigheter i digitale verktøy, spesielt Office 365
 • Fordel med kjennskap til SharePoint, Agresso og saksbehandlingssystem som ServiceNow og P360
 • Fordel med kunnskaper innen prosjektarbeidet
 • Minimum førerkort klasse B 

Personlige egenskaper

 • Opptrer i tråd med konsernets verdier ved å være åpen, respektfull, engasjert og nytenkende
 • Jobbe selvstendig og har god gjennomføringsevne
 • Samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon.
 • Har respekt for dine kollegaer og lojal til beslutninger
 • Har stor fleksibilitet og liker å ha mange baller i luften med hensyn til ulike arbeidsoppgaver
 • Har en utpreget serviceinnstilling og er løsningsorientert 
 • Er nysgjerrig og lærevillig i forhold til bruk av digitale verktøy
 • Arbeider nøyaktig og strukturert
 • Etterleve beste praksis og bidra til økt koordinering og erfaringsutveksling på tvers av lokasjoner der Servicesenteret er til stede 

Vi tilbyr

 • Hyggelige kolleger i et godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn vurderes etter erfaring, kompetanse og intern lønnsstruktur
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • P.t personalbillett med NSBs tog
 • Sykkelparkering i sykkelgarasje
 • Trimrom med garderober 

Kontaktpersoner

Inger-Lise Holden
Telefonnummer: 91672503

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon