Serviceingeniør/servicetekniker Medisinsk Teknikk

Stillingsbeskrivelse

Drift & Eiendom, Medisinsk teknisk avdeling (MTA), Helgelandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF består av sykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen og DMS Brønnøysund.

Gjennom å sette pasienten i sentrum, og med god samhandling med omgivelsene, skal helseforetaket sikre trygge og fremtidsrettete sykehustjenester basert på kvalitet, trygghet og respekt. Helgelandssykehuset har tilsammen cirka 1550 årsverk, og foretaket gir lokalsykehustilbud til de cirka 78 000 innbyggere på Helgeland.Vi har ledig 100% stilling med tiltredelse snarest. Helgelandssykehuset har behov for å styrke medisinteknisk avdeling (MTA), for tiden spesielt i Mo i Rana, men stillingen vil også kunne omfatte alle sykehusenhetene og fremtidige distriktsmedisinske sentre(DMS).

Medisinsk teknisk avdeling (MTA) i Helgelandssykehuset består av 9 stk. ingeniører og teknikere, med arbeidssted Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen. Medisinteknisk avdeling vil ved ferdigstillelse av fremtidige DMS også få ansvar for medisinteknisk utstyr plassert i disse.

MTA utfører reparasjon, service og vedlikehold av sykehusets medisinsktekniske utstyr og installasjoner (MTU). Avdelingen jobber tett mot de kliniske avdelingene, og vi etterstreber å ha et høyt servicenivå og god faglig kunnskap på våre tjenester. Funksjonen krever nøyaktighet, ansvarlighet og allsidighet. Service på medisinteknisk utstyr omfatter og berører områdene elektronikk, IKT, sterkstrøm, mekanikk, gass, kjemi og fysiologi.

Arbeidsoppgaver

 • Service og vedlikehold på medisinsk teknisk utstyr.
 • Registrering, kontroll og dokumentasjon av vedlikehold i utstyrsdatabasen Medusa
 • Bistå i anskaffelsesprosesser.
 • Arbeid i grenseflaten mellom Medisinsk teknikk og IKT
 • Annen støtte til avdelinger i forbindelse med MTU
 • Delta i prosjekt for utvikling av tjenestetilbudet  

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en medarbeider fortrinnsvis med utdanning som ingeniør innenfor ett av fagområdene:
Medisinsk teknikk eller elektronikk. Annen relevant utdanning/erfaring kan kompensere for teoretisk utdanning. Gode kunnskaper innen IKT/nettverk er ønskelig/nødvendig. Dokumentert tilleggsutdanning innen faget vil bli vektlagt .Relevant praksis kan kompensere for teoretisk utdannelse. Annen relevant bakgrunn kan også vurderes. Sykehuset kan til en viss grad legge til rette for etterutdanning innen fagfeltet. I forbindelse med anskaffelse av nytt utstyr, må det påregnes gjennomføring av servicekurs hos produsent/leverandør. Det forutsettes god språkkunnskap og kunnskap om bruk av data som arbeidsverktøy. Søkere med 'DSB Samtykke til å reparere elektromedisinsk utstyr', vil ha fortrinn. Søkere som mangler dette må gjennomgå opplæring/plan for å fremskaffe dette. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.
Gode kunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Evne til selvstendig og systematisk arbeid.
 • God evne til samarbeid og kommunikasjon
 • Høy grad av serviceinnstilling
 • Løsningsorientert.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning
 • Gruppe og ulykkesforsikring
 • Godt arbeidsmiljø
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

 

Kontaktpersoner

Bjørn Kjærstad
Avdelingsleder MTA
Telefonnummer: 75115210

Hvem er Helgelandssykehuset HF?

Helgelandssykehuset HF består av sykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Gjennom å sette pasienten i sentrum, og med god samhandling med omgivelsene, skal helseforetaket sikre trygge og fremtidsrettete sykehustjenester basert på kvalitet, trygghet og respekt. De tre lokalsykehusene har tilsammen cirka 1550 årsverk, og foretaket gir lokalsykehustilbud til de cirka 78 000 innbyggere på Helgeland.