Serviceingeniør - Medisinsk teknologisk avdeling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Medisinsk teknologisk avdeling er en avdeling i Senter for intern service, som leverer tjenester til de kliniske avdelingene i helseforetaket. 

Medisinsk teknologisk avdeling (MTA) har lokaliteter ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. MTA har ansvaret for forvaltning og vedlikehold av den medisinsk tekniske utstyrsparken i HNT som omfatter ca. 5000 utstyrsenheter. Alt medisinsk teknisk utstyr eies av de kliniske enheter. Avdelingen bidrar i prosjekter på både foretaksnivå og regionalt nivå ved behov. Avdelingen har 11 stillinger (medregnet avdelingsleder) - 7 i Levanger og 4 i Namsos. 

Vi har ledig stilling for snarlig tiltredelse - Serviceingeniør – medisinsk teknisk utstyr med arbeidssted Levanger 

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Forvaltning, vedlikehold og reparasjon av medisinsk teknisk utstyr, med særlig vekt på bildediagnostisk utstyr (røntgen, MR, ultralyd)
 • Stillingen inngår i hjemmevakt

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis utdanning fra ingeniørhøgskole innen medisinsk teknikk, elektronikk eller tilsvarende.
 • Erfaring fra drift og vedlikehold av MTU er ønskelig
 • IKT-kunnskaper vektlegges
 • Realkompetanse kan erstatte formalkompetanse.
 • Det er ønskelig med samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for selvstendig reparasjon av elektromedisinsk utstyr.
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Kontaktpersoner

Olav Fikse
Avdelingsleder
Telefonnummer: (+47) 74 09 82 74

Hvem er Helse Nord-Trøndelag HF. -?

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Nord-Trøndelags største og viktigste organisasjon med 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket.  Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no