Serviceelektroniker/tekniker/ingeniør - Seksjon Teknisk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. juni, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling Bygg og Tekniske tjenester har ansvar for sikkerhet, drift, forvaltning og utvikling av Nasjonalbibliotekets bygningsmasse i Oslo og Mo i Rana. Totalt er dette ca 45 000 m2 som består blant annet av klimatiserte magasiner, laboratorier, automatiserte løsninger for lagring, produksjonsarealer for digitalisering og kontorarealer. Et nytt sikringsmagasin med nye teknologiske systemer har byggestart i 2017 og forventet ferdigstillelse i 2021. 

Avdelingen har også ansvar for service på produksjonsteknisk utstyr innenfor digitalisering, film, lyd og video. 

Nasjonalbiblioteket søker serviceelektroniker/ tekniker/ingeniør i fast 100 % stilling. Stillingen er organisert i Seksjon teknisk og den ansatte vil rapportere til seksjonsleder. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Service og vedlikehold av nytt og eldre profesjonelt avspillingsutstyr, som blant annet omfatter båndspillere og DAT-spillere, samt analogt og digitalt utstyr for overføring av lyd til ny digital plattform. Arbeidet vil også omfatte utbedring av feil på komponentnivå, i tillegg til ombygging av utstyr slik at det tilpasses Nasjonalbibliotekets behov. 
 • Utarbeide og videreutvikle vedlikeholdsplaner/programmer/historikk for utstyret. 
 • Generelle driftstekniske oppgaver.

Avhengig av bakgrunn, kan også disse arbeidsoppgavene være aktuelle for stillingen:

 • Service/vedlikehold av tekniske systemer som blant annet omfatter klimateknisk utstyr og automatiserte lagringssystemer.

 

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev serviceelektroniker, teknisk fagskole eller ingeniør innenfor elektronikk/automatikk. 
 • Relevant realkompetanse vil kunne oppveie for krav til utdanning.

Relevant praksis som vil bli vektlagt:

 • Feilsøking og reparasjon på komponentnivå. 
 • Feilsøking og reparasjon av kretskort i lyd, film og videoutstyr. 
 • Generell bruker av IT-systemer (bl.a. til bruk av vedlikeholdssystemer). 
 • Erfaring med arbeid innen mekanikk

 

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for å arbeide med utstyr av eldre dato. 
 • Selvstendig og effektiv. 
 • Strukturert og nøyaktig. 
 • Gode samarbeidsevner. 
 • Løsningsorientert. 
 • Serviceinnstilt, positiv og utadvendt. 
 • Fleksibel i forhold til å tilegne seg ny kompetanse etter Nasjonalbibliotekets fremtidige behov.

 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr en selvstendig jobb i et spennende miljø. Nye store byggeprosjekter igangsettes i 2017 og vil kreve ny kompetanse for å drifte og vedlikeholde de nye tekniske anleggene. 
 • Fast tilsetting i st.kode 1434 Rådgiver som lønnes fra ltr. 45. Aktuell innplassering for denne stillingen er fra ltr. 50 til 55 som for tiden utgjør kr. 435 500 til 473 100 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse. 
 • Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift.

 

Annet

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, kjønn eller nedsatt funksjonsevne. 

Navn på alle søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jfr Offentlighetsloven § 25. 

Kopi av attester og vitnemål vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

 

Søk på stillingen

Søknad sendes Nasjonalbiblioteket elektronisk ved å klikke "søk nå" øverst på siden.

Kontaktpersoner

Bjørn Skevik
Avdelingsdirektør
E-postadresse: bjorn.skevik@nb.no
Telefonnummer: (+47) 751 21 344
Ståle Bakken
Seksjonsleder
E-postadresse: stale.bakken@nb.no
Telefonnummer: (+47) 751 21 184

Hvem er Nasjonalbiblioteket ?

Nasjonalbiblioteket er et multimedialt kunnskapssenter som har som oppgave å bevare og gjøre tilgjengelig den norske kunnskaps- og kulturarven. Det gjør vi gjennom ulike typer medier, som for eksempel bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, kringkasting og nett, med spesielt fokus på digitalisering og tilbud på digitale tjenester. Basert på dette har Nasjonalbiblioteket som oppdrag å bidra til å utvikle en nasjonal bibliotekpolitikk for alle bibliotek. 

Med det multimediale som særtrekk har Nasjonalbiblioteket som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 450 ansatte plassert i Oslo og Mo i Rana og et budsjett på 575 millioner kroner.

Som medarbeider i Nasjonalbiblioteket får du være med i den spennende prosessen med å forme en sentral kulturinstitusjon i begynnelsen av det 21. århundre.