Sentral lederrolle i utviklingen av bærekraftige løsninger for luftfarten

Chief Technical Officer (CTO)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi skal nå ansette ny Chief Technical Officer (CTO) som vil være en del av selskapets ledergruppe og rapportere til Chief Executive Officer (CEO).

Vi ser etter en faglig sterk person, som skal lede vårt utviklingsarbeid sammen med sitt utviklerteam. MSG Aviation har utviklet systemer og prosesser som en rekke kommersielle aktører har vist stor interesse for. Sentralt for denne stillingen vil være å videreutvikle vår teknologi i tett samarbeid med kunder og samarbeidspartnere.

Dine oppgaver som Chief Technical Officer (CTO)

 • Bygge opp og utvikle et sterkt teknisk miljø
 • Sikre at MSG Aviation er i front i bransjen med utviklingen av våre produkter innen "aircraft de-ice, washing, engine wash and inspection", samt nye produkter med tilhørende forretningsmodeller
 • Ansvarlig for utviklingsarbeid, porteføljestyring av interne og eksterne prosjekter
 • Sikre og drive frem implementering av verktøy og teknologi på tvers av avdeling/selskaper i selskapet for å sikre økt effektivisering, omsetning og lønnsomhet for konsernet
 • Arbeide proaktivt med egne utviklingsoppgaver
 • Prosjekteier for MSG Aviations leveranseprosjekter
 • Bidragsyter i salgsprosesser

Ønskede erfaringer og kvalifikasjoner

 • Minst 5 års erfaring innen strategi og ledelse fra ingeniørfag/flybransjen, gjerne fra større virksomhet
 • Utdannelse på høyskole- eller universitetsnivå innen flyfag evt. maskintekniske fag. Erfaring kan kompensere for manglende formelle krav
 • Erfaring fra å lede prosjekter innen utvikling, teknologi eller innovasjon
 • Erfaring med personalansvar
 • Solid forståelse for utvikling og drift av nye teknologiske løsninger
 • Sterk analytisk og med høy forståelse for kostnads- og inntektsdrivere
 • Erfaring fra å fremme tiltak innenfor bærekraft og klima er en fordel
 • Erfaring fra bygg- og eiendomsnæringen vil være fordelaktig, men ikke et krav
 • Erfaring fra flybransjen vil være fordelaktig, men ikke et krav
 • Må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Vår nye CTO er en brobygger som motiverer medarbeidere og skaper samhandling og synergier på tvers av team og avdelinger. For å lykkes i jobben, er det avgjørende at du har sterk gjennomføringsevne og er opptatt av prosessetterlevelse.

Vår nye CTO skal være en nøkkelperson i virksomheten, sentralt plassert i toppledelsen der strategiske beslutninger fattes. 

Arbeidssted: Skien/Oslo

Om arbeidsgiveren

Selskapet ble stiftet i 2016 og holder til på Skien Lufthavn Geiteryggen. Her har vi satt opp verdens første automatiserte full-skala vaske og av-isingssystem for fly, og vi har også vår egen Boeing 737 for testformål. Løsningen har fått stor omtale internasjonalt og er et grønt innovasjonsprosjekt. Hyppigere og tilpasset vask av fly bidrar til mindre luftmotstand og dermed bedre drivstofføkonomi og redusert utslipp av CO2. Vasken medfører dessuten mindre slitasje på flyene som igjen gir lavere vedlikeholdskostnader. MSG Aviation har også en løsning for motorvask som er viktig for motorenes termiske effekt og yteevne. Samlet sett kan dette redusere drivstofforbruk og utslipp med opp mot to prosent.

Våre løsninger leveres både til sivil og militær luftfart. Vi er i dag 14 dedikerte medarbeidere, og er på jakt etter flere.

Kontaktpersoner

Geir Steiro
CEO
E-postadresse: gs@msgaviation.com

Hvem er MSG Aviation?

MSG Aviation tilbyr grønnere og smartere løsninger for vasking, avising og teknisk inspeksjon av fly. Selskapet har solide eiere med et langsiktig perspektiv og vilje til å finansiere selskapets videre vekst i et internasjonalt marked. Vi har et innovativt arbeidsmiljø og utvikler produkter og løsninger for å sette standarden for morgendagens flyplasser.