Sentral lederposisjon innen digital informasjonsflyt hos Norges ledende rådgivende ingeniørselskap

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. mars, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Multiconsult er et ledende miljø innen prosjektering og rådgivning i Norge. For å stadfeste vår posisjon som en virksomhet som setter føringene i markedet, må vi håndtere den stadig økende mengden av informasjon som går inn og ut av selskapet. Dette gjør vi ved å forvalte og videreutvikle digitale plattformer for sammenstilling, håndtering og publisering av informasjon. Sentralt i denne satsningen står leder for informasjonsstyring.  

Vi søker etter en nysgjerrig, engasjert og innovativ leder som forstår viktigheten av god informasjonsflyt og synergieffektene det skaper i et stort selskap.  

Dette innebærer: 

 • Operativ forståelse av prosjektstyring 

 • Strategisk fokus gjennom utvikling av digitale plattformer for samhandling og håndtering av informasjon  

 • Taktiske prioriteringer ved å utnytte behov og muligheter i prosjekter. 

Leder Informasjonsstyring skal sørge for rask og sikker tilgang til korrekt informasjon i våre salgs- og oppdragsprosesser. I praksis handler det om en sentral rolle for selskapet, og hvordan våre digitale arbeidsplattformer kan støtte opp om håndtering av informasjon og samhandling i våre prosjekter (content management), både internt, med våre samarbeidspartnere, kunder og andre eksterne.  

Ansvarsområder 

 • Forretningsansvar for selskapets plattform for dokumenthåndtering, Livelink (OpenText), herunder styring og koordinering av utviklingen av plattformen basert på forretningsmessige behov 
 • Følge opp kontroll-, sikkerhets- og arkiveringskrav, samt integrasjoner til andre systemer.
 • Være overordnet bindeledd mot IT og leverandører
 • Lede kompetansenettverk innen informasjonsstyring 
 • Ha oversikt over trender og innovasjon i markedet for informasjonsstyring – forvalte og videreutvikle selskapets plattformer og verktøy for informasjonsstyring. 
 • Legge til rette for utvikling, pilotering og anvendelse av nye løsninger relatert til informasjonsstyring i prosjekter
 • Delta i kunderettete aktiviteter etter behov og sørge for tett kontakt med kunder og samarbeidspartnere 
 • Sentral i etableringen av en hensiktsmessig organisering rundt informasjonsstyring i selskapet, og koordinering av denne   
 • Sikre godt arbeidsmiljø, god oppfølging og utvikling av de ansatte
 • Tilrettelegge for utvikling av kompetanse og ferdigheter knyttet til anvendelse av plattformer og verktøy for informasjonsstyring, blant annet gjennom e-læring 
   

Kvalifikasjoner 

 • Relevant utdannelse på masternivå (erfaringsbakgrunn kan kompensere for dette) 
 • Erfaring fra lignende stillinger i større prosjektbaserte selskaper 
 • Erfaring med informasjonsstyring gjennom komplekse og tverrfaglige prosjekter 
 • Inngående kunnskap om systemer og løsninger for informasjonsstyring (content management)
 • Generell kunnskap om informasjons-/dokumentasjons standarder og -krav i prosjekter   
 • Forståelse for prosjektgjennomføring i prosjekterings-/rådgivingsselskaper er en fordel, herunder markedstrender og utvikling innen prosjekteringsverktøy 
 • God innsikt i driverne for informasjonsstyring hos kundene, i markedet og relevansen dette har for vår virksomhet, samt innsikt i det som foregår på utviklingssiden 


Personlige egenskaper 

 • Evne til raskt å sette seg inn i nye fag, systemer og teknologier 
 • Relasjonsbygger og empatisk
 • Nysgjerrig på ny kunnskap og teknologi 
 • Resultatorientert 
 • Kombinert operativt og strategisk anlagt; forståelse av praktisk anvendelse samtidig som du ser det store bildet 
   

Vi tilbyr 

 • En sentral stilling tett på vår kjernevirksomhet med varierte arbeidsoppgaver og gode påvirkningsmuligheter 
 • Et forretningsområde i utvikling som gir store karrieremuligheter også i fremtiden 
 • Tilhørighet til et ledende rådgivingsmiljø  
 • Være en del av et stort fagmiljø på landsbasis 
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkevarenavn og et tverrfaglig miljø 
 • Konkurransedyktige betingelser og utviklingsmuligheter 
 • Et stimulerende og sosialt arbeidsmiljø bestående av sterkt engasjerte, kompetente og motiverte medarbeidere 
 • Sentralt beliggende arbeidssted på Skøyen 
 • Bredt spekter av bedriftsidrettslag med varierte tilbud, sosiale arrangementer og avdelingsturer 
 • Firmahytter i hele landet 

Beskrivelse av miljøet

Multiconsult ønsker nå å forsterke kompetansen innenfor informasjonsstyring i virksomheten. Etterspørsel etter kompetanse på fagområdet øker, og satsningen er en integrert del av Multiconsults helhetlige strategi, med mål om å forbli sentrale i utviklingen av bærekraftige og fremtidstilpassede samfunn.  
 
Leder for informasjonsstyring vil ha en sentral rolle i et digitaliserings- og utviklingsmiljø tilhørende avdelingen Digital samhandling og utvikling, i forretningsenheten Store oppdrag, med bransjeledende kunnskap innen gjennomføring av våre største prosjekter. Leder for informasjonsstyring vil også ha tett samspill med sentrale selskapsfunksjoner under COO (Chief Operating Officer) inkludert CDO (Chief Digital Officer) og CIO (Chief Information Officer). 

Multiconsults kunder er både offentlige og private, og vi er stolte av vår prosjektportefølje. Prosjektporteføljen gir en unik mulighet til å hele tiden utvikle selskapet og være kompetanseledende. 

Har du spørsmål om stillingen, kontakt våre rådgivere hos Assessit - Øivind Gitmark +4790598012/oivind.gitmark@assessit.no eller Kaja Eikeland +4746863913/kee@assessit.no


Er dette noe for deg? Søk på stillingen her! 

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger