Sentral fagstilling innen digital langtidslagring

Rådgiver - Seniorrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om Norsk helsearkiv

Norsk helsearkiv etableres i nytt bygg på Tynset i løpet av første halvår 2019, og vil være en nasjonal virksomhet med formål å motta, sikre og tilgjengeliggjøre pasientarkivmateriale fra spesialisthelsetjenesten. Norsk helsearkiv skal motta store mengder fysiske og elektroniske pasientjournaler fra offentlige og private virksomheter i spesialisthelsetjenesten (sykehusene).

Det fysiske materialet skal digitaliseres og normalt kasseres. Pasientinformasjonen skal utleveres digitalt og den største brukergruppen vil være forskere. Mer om Norsk helsearkivs ansvarsområde og oppgaver finner du Arkivverkets hjemmesider.

Om stillingen

Norsk helsearkiv går inn i en spennende fase med etablering av en ny organisasjon, nye rutiner og systemer. Vi søker til en sentral fagstilling for digital langtidslagring i seksjon for IT og Helsearkivregisteret.

Seksjonens hovedansvarsområde er forvaltning av systemer og infrastruktur sammen med utvikling og vedlikehold av Helsearkivregisteret.

Du får delta i implementeringsfasen og overta ansvaret for driften av det nye systemet for digital langtidslagring (Digital Preservation System – DPS) med tilhørende infrastruktur. DPS er et av nøkkelsystemene i Norsk helsearkivs systemportefølje.

Systemet skal sikre pålitelig bevaring av store mengder konfidensielt pasientarkivmaterialet i ubegrenset tid. Løsningen er under anskaffelse, og beslutning om programvare, database og teknologi er ikke tatt.

Til stillingen ligger det også oppgaver som dataanalyse og statistikk samt krav til sikkerhet. For å løse oppgavene må seksjonen samarbeide med, og nyttiggjøre seg av kompetansemiljøer i andre deler av Arkivverket

Hovedoppgaver

 • Oppdatering, forvaltning og vedlikehold av objektlageret
 • Oppdatering, forvaltning og vedlikehold av metadata for gjenfinning av objektene i langtidslageret
 • Replikering til ulike medier på ulike lokasjoner
 • Migrering til nye medier og konvertering til nye formater
 • Overvåkning, analyse av rapporter, integritetskontroll og sporbarhet

Vi ser etter deg som har

 • IT-faglig utdanning på master-/bachelorgradsnivå
 • God teknisk forståelse
 • Erfaring med operativ drift av lagringsløsninger
 • Kunnskap om lagring av strukturert og ustrukturerte data
 • Kjennskap til tilgangsstyring
 • Erfaring eller er sertifisert for ITIL eller tilsvarende rammeverk
 • Erfaring med OS, databaseadministrasjon eller integrasjoner/ APIer er en fordel
 • Ønskede personlige egenskaper
 • Resultat og utviklingsorientert
 • Evner til å sette deg inn i ny teknologi
 • Gode samarbeidsevner
 • Dedikert og fokusert
 • Høy grad av integritet
 • God forståelse for sikkerhet og konfidensialitet

Vi tilbyr

Vi tilbyr spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, og en unik mulighet til å bidra i utformingen og utviklingen av en ny organisasjon. 

Stillingen plasseres som rådgiver/seniorrådgiver og lønnes fra kr 500.000 – 700.00 avhengig av kompetanse og erfaring. For særskilt godt kvalifiserte, kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og det er et personalpolitisk mål for Arkivverket å oppnå en balansert sammensetning av personalet. Kvalifiserte søkere oppfordres derfor å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder eller funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Kontaktpersoner

Bjørn Børresen
Direktør

Hvem er Arkivverket?

Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn.

Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente løsninger. Vi skal både veilede arkivskapere og tilgjengeliggjøre Norgeshistorien for publikum. Vi er nasjonens hukommelse og nåtidens arkivvoktere.

For mer informasjon se www.arkivverket.no