Senterleder ved FME HydroCen

Stillingsbeskrivelse

Institutt for energi- og prosessteknikk

Vi forsker på og underviser i hele energikjeden, fra ressurser til sluttbruk. Vi ser på hvordan energi skaffes til veie og brukes av mennesker og maskiner på en bærekraftig måte med hensyn til helse, klimaendringer og ressursgrunnlag. Institutt for energi- og prosessteknikk er ett av åtte institutter ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

Om stillingen 

Vi har ledig fast stilling som senterleder ved HydroCen, et forskningssenter som organisatorisk ligger under Institutt for energi- og prosessteknikk (EPT) ved NTNU. Senterleder i HydroCen er også daglig leder i Norsk Vannkraftsenter. 

HydroCen er en del av Forskningsrådets FME-ordning, Forskningssentre for miljøvennlig energi, som skal bidra til å redusere klimagassutslippene gjennom langsiktig forskning i internasjonal toppklasse. Gjennom sin forskningsinnsats skal HydroCen bidra til å opprettholde og styrke Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon og sikre at norsk vannkraftsektor kan møte komplekse utfordringer og utnytte mulighetene i fremtidens fornybare energisystem.

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har over 60 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning, og jobber svært tverrfaglig innenfor fire definerte områder: vannkraftkonstruksjoner, turbin og generatorer, marked og tjenester og miljødesign. 

Senterleder har en viktig rolle for å sikre samhandling med fagutvalg og industripartnere, samt står sentralt i videreutviklingen av senterets strategiske målsetning.  Vi søker etter en person som synes det er spennende å jobbe i et nyskapende og tverrfaglig fagmiljø fra landets største forskningsinstitusjoner innenfor vannkraftforskning.

Senterleder har ansvar for den samlede virksomheten og rapporterer til styret, som består av representanter fra forskningspartnerne og bransjen. Senterleder inngår i ledergruppen til HydroCen, som utover leder består av vitenskapelige rådgivere, representant fra næringspartnere, kommunikasjonsansvarlig og koordinator. Senteret har videre etablerte administrative støttefunksjoner.

En god del reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • daglig ledelse av HydroCen og koordinering av senterets mange forskere i NTNU, SINTEF Energi og NINA
 • sikre god framdrift og høy kvalitet innenfor forskning, innovasjon og formidling, i samråd med senterets ledergruppe, innovasjonsleder og kommunikasjonsansvarlig
 • ansvar for økonomioppfølging og rapportering til Norges Forskningsråd, senterets styre og til partnere
 • fremme HydroCens strategiske mål og planmessige handling internt og eksternt, herunder formidling av senterets bidrag til økt verdiskapning innenfor vannkraftbransjen
 • stimulere til et bredt samarbeid på tvers av fagdisipliner, akademiske institusjoner, beslutningstakere og industri
 • bidra til at senteret fungerer som en kompetansebase for vannkraft
 • oppfølging av eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på mastergradsnivå
 • demonstrert ledererfaring med personalledelse
 • motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • evne til å lede en kompleks organisasjon med ulike interessenter innenfor forskning og innovasjon
 • evne til å tenke strategisk og gjennomføre tiltak
 • god organisasjonsforståelse og innsikt i økonomisk styring
 • svært god framstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Arbeidsspråket vil for en stor del være engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner 

 • relevant erfaring fra energisektoren
 • erfaring med forskningsledelse og/eller -administrasjon av større forskingssenter
 • kjennskap til universitets- og høgskolesektoren eller forskningsinstitutt
 • kjennskap til Norges forskningsråds og EUs rammeprogram for forskning og innovasjon

Personlige egenskaper 

 • besitte gode kommunikasjonsferdigheter
 • evne til å skape tillit, engasjement og nettverk
 • utøve en relasjonsbyggende og samlende lederstil
 • evne til å ta initiativ, være proaktiv
 • evne til å utvikle fagområder i strategisk retning
 • evne til å være strukturert og systematisk

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

Lønn og vilkår 

Stillingen som 1113 prosjektleder har konkurransedyktige vilkår avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til instituttleder ved EPT, Terese Løvås, tlf. 91897007, e-post terese.lovas@ntnu.no. 

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknaden merkes med referansenummer: IV-272/19

Søknadsfrist: 15.12.2019. 

Kontaktpersoner

Terese Løvås
Instituttleder ved EPT
E-postadresse: terese.lovas@ntnu.no
Mobil: 918 97 007

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

På NTNU jobber 7 000 ansatte og 40 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.