Sensor

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ledig stiling som sensor ved Gol trafikkstasjon

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og  setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

Statens vegvesen Region sør har ledig en fast stilling som sensor ved trafikantenheten i område 3, Øvre Telemark og Buskerud. Stasjoneringssted vil være Gol trafikkstasjon.

Vi søker etter en som trives med kundekontakt og som ønsker å utvikle sine formidlingsevner, samt ser det som en positiv utfordring å kombinere myndighetsrollen med tjenesteyting.

Statens vegvesen har stort fokus på trafikksikkerhetsarbeid, og vi har en visjon om ingen drepte eller alvorlig skadde i vegtrafikken. Oppgavene innenfor trafikant- og kjøretøyområdet er avgjørende for å oppnå dette, både ved trafikantrettet arbeid, preventive kontroller og andre oppgaver som fremmer trafikksikkerhet.

Stillingen som sensor innebærer forvaltning av vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter i direkte kontakt med brukerne av våre tjenester, og vi søker derfor etter personer som trives med å arbeide med mennesker.

Arbeidsoppgaver

 • Primæroppgaver vil være sensorvirksomhet ved førerprøver kl.B og BE
 • Skriftlig og muntlig saksbehandling
 • Tilrettelagte teoriprøver
 • Det er ønskelig med kompetanse og interesse for MC og tunge kjøretøyer med tanke på sensoroppgaver innenfor disse områdene.

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført utdanning på minimum videregående skoles nivå.
 • Førerrett i klasse B og ha hatt slik førerrett sammenhengende de siste 5 år
 • Ha fylt 25 år
 • Oppfylle de helsekrav som er fastsatt for å kunne få førerrett i klasse D
 • Det er ønskelig med trafikklærerutdanning
 • Det er ønskelig med førerrett / kompetanse i noen av klassene A, BE, C, D og CE
 • Undervisningserfaring og/eller evalueringserfaring innen trafikkopplæring/førerprøve vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Evne til kommunikasjon og kundebehandling
 • Evne til samarbeid, initiativ og innsatsvilje
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og nøyaktig
 • Evne til å bidra til et godt og hyggelig arbeidsmiljø
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil bli vektlagt
 • Den som blir tilsatt i stilling som sensor vil måtte gjennomføre grunnutdanning for førerprøvesensor. Grunnutdanningen avsluttes med eksamen. Utdanningstid ca. 6 mnd.

Vi kan tilby

 • Personlig- og faglig utvikling med interessante og utfordrende oppgaver
 • Gunstig pensjonsordning med 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
 • Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid
 • Lønn fastsettes i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk

Nærmere opplysninger

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

John Helge Klaussen
leder av Trafikant- og kjøretøyenheten Øvre Buskerud
Telefonnummer: 90 91 79 02

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger