Seniorstilling med overvanns-kompetanse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. mars, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe med bærekraftig utvikling gjennom plan-, klima- og miljøoppgaver?

Som ansatt hos oss blir du del av landets største fagmiljø på bygge- og plansaksområdet. Ressurssenteret består av 40 medarbeidere fordelt på to enheter, enhet for byggfagkompetanse og enhet for arkitektur- og planfagkompetanse. Vi bistår andre avdelinger i etatens plan- og byggesaksbehandling. Vi bistår også med kompetanse innen særskilte fagområder som arkitektur, klima-, miljø og bærekraft, universell utforming, boligpolitikk, sikkerhetspolitikk og jus. I tillegg har vi ansvar for prosjekter.

I enhet for arkitektur- og planfagkompetanse er det en ledig fast seniorarkitektstilling. Vi søker en medarbeider med erfaring innen plan-, klima og miljøarbeid med særlig kompetanse på overvann. Oslo kommune har utarbeidet en strategi for overvannshåndtering med tilhørende handlingsplan. Som ansatt hos oss vil du få jobbe med oppgaver knyttet til denne. Samtidig vil du bistå inn i saksbehandling etter plan- og bygningsloven og arbeidet med å utvikle hvordan Plan- og bygningsetaten jobber med overvann- og andre klimaspørsmål i vår saksbehandling.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i klima- og miljøarbeid med særlig fokus på overvannshåndtering, veiledning i saksbehandling og bidrag til utvikling av prosesser, krav og støttemateriell
 • Bistå inn i plan- og byggesaksbehandling med hovedvekt på plansaksbehandling
 • Prosjekt- og prosessarbeid
 • Bistå og delta i avdelingens oppgaver, prosjekter og utviklingsarbeid
 • Bistå med faglig rådgivning i aktuelle tema der du har kompetanse 

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere utdanning på masternivå fra universitet eller høgskole med kompetanse på overvannshåndtering. Eksempel på fag-bakgrunn kan være landskapsarkitekt, ingeniør for vann- og avløpsteknikk eller lignende
 • Du har minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • Du har erfaring med prosjekt- og prosessarbeid
 • Du har kunnskap og erfaring fra overvannshåndtering, klima- og miljøarbeid
 • Det er en fordel med erfaring fra offentlig forvaltning og kjennskap til plan- og bygningsloven
 • Du har svært god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og du behersker engelsk skriftlig og muntlig
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper

 • Selvstendig med evne til å ta og se muligheter og løsninger
 • Ønske om å bidra til å realisere en bærekraftig og klimasmart byutvikling
 • Ryddig, strukturert, praktisk og allsidig
 • Høy gjennomførings- og omstillingsevne
 • Serviceinnstilt og med gode samarbeidsevner
 • Svært god evne til å tilrettelegge for samhandling
 • God på kommunikasjon og formidling

Vi tilbyr

 • en jobb i Norges største fagmiljø innenfor byutvikling
 • lønn etter lønnstrinn 49-55, som tilsvarer en årslønn på kr 644 700 til 723 900 pr. år. Ved spesielt gode kvalifikasjoner, kan høyere lønn vurderes
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
 • fleksitid og trening i arbeidstiden
 • en arbeidsplass i lyse lokaler med åpent kontorlandskap sentralt i Oslo
 • et godt og innholdsrikt nyansattprogram

Kontaktpersoner

Brit Kyrkjebø
Enhetsleder
Telefonnummer: 23 49 11 36
Yvona Holbein
Overvannskoordinator
Mobil: 959 75 788

Hvem er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten?

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 490 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten og se flere ledige stillinger