Seniorrådgiver/spesialrådgiver organisasjonsutvikling

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg skal utvikle bygge- og eiendomsnæringen, og er i kontinuerlig omstilling for å effektivisere og forbedre tjenestene våre. Vi søker nå en organisasjonsutvikler med solid forståelse for hvordan en kompleks organisasjon kan utvikles i tråd med overordnede strategier og målsetninger, og som evner å omsette denne forståelsen til initiativer og prosesser som støtter og utvikler Statsbyggs virksomhet. Som seniorrådgiver/spesialrådgiver innenfor organisasjonsutvikling vil du få en sentral rolle i å utvikle ledere, medarbeidere og Statsbygg som organisasjon. Du vil bli en del av HR-staben som består av 10 dyktige medarbeidere med ulik fagkompetanse. 

Arbeidsoppgaver

 • Organisasjonsutvikling i tråd med Statsbyggs strategiske mål i tett samarbeid med direktører og øvrig ledelse
 • Planlegge, styre og evaluere endrings- og omstillingsprosesser, i samarbeid med alle ledernivå i organisasjonen
 • Initiere, drive og evaluere aktiviteter og prosesser knyttet til områder som prosessforbedring, tjenesteutvikling, digitalisering, innovasjon og gevinstrealisering
 • Videreutvikle et arbeidsmiljø og en kultur som kjennetegnes av samhandling og læring
 • Lederutvikling i tråd med pågående utviklingsinitiativ
 • Andre oppgaver innenfor HR-stabens ansvarsområder ved behov

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå, for eksempel innenfor organisasjonspsykologi eller ledelse
 • Solid erfaring med prosjekt-/prosessledelse, omstilling og optimalisering av arbeidsprosesser, gjerne fra konsulentvirksomhet eller store organisasjoner
 • Oppdatert kompetanse om relevante og moderne metoder og verktøy innen organisasjonsutvikling
 • God forretningsforståelse
 • Erfaring med organisasjonsutvikling i en hybrid arbeidshverdag, for eksempel gjennomføring av digitale workshops
 • Dokumenterbare resultater fra organisasjonsutvikling
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Du har svært gode samarbeidsevner og bygger relasjoner på ulike nivå i organisasjonen
 • Du er en pådriver med gjennomføringskraft og evner å engasjere og motivere
 • Du er analytisk, strukturert og målrettet
 • Du er trygg og tydelig i din kommunikasjon og evner å utfordre Statsbyggs ledere på en konstruktiv måte
 • Du er løsnings- og serviceorientert
 • Du identifiserer deg med våre verdier: Fleksibel, modig og konstruktiv

Vi tilbyr

Statsbygg leder en rekke av landets største og mest komplekse byggeprosjekter, og drifter og forvalter mange av Norges mest meningsfulle bygg. Som seniorrådgiver/spesialrådgiver innenfor organisasjonsutvikling vil du få ta del i dette viktige samfunnsoppdraget, og få stor påvirkningsmulighet i organisasjonen. Du vil bli en del av et sterkt fagmiljø som er opptatt av å spille hverandre gode gjennom kompetansedeling og faglig sparring.

I Statsbygg har vi også blant annet følgende ansattgoder:

 • Gode faglige utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø
 • Overtidsbetalt og fleksibel arbeidstid og -sted
 • Sentral beliggenhet i Byporten ved Oslo S
 • Stillingen plasseres i statens lønnsregulativ i kode 1364 seniorrådgiver/1220 spesialrådgiver i lønnsspennet fra kr 700 000,- til kr 900 000,- avhengig av kvalifikasjoner.  For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjon-, forsikrings- og boliglånsordninger

Kontaktpersoner

Jan Ombudstvedt
HR-sjef
Telefonnummer: 930 17 734
Ragnhild Evenshaug
HR-rådgiver
Telefonnummer: 479 07 797

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor har vi satt oss ambisiøse mål. Vi skal være en virksomhet som ser dagens og framtidens behov hos de som bruker bygningene våre, og vi satser spesielt på bærekraft, seriøsitet og innovasjon.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger