Seniorrådgiver/spesialrådgiver - Landbaserte bioressurser og miljø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med på å styre utviklingen av forskningen innenfor landbruk og matproduksjon? 
 
Forskningsrådet søker etter en kunnskapsrik og engasjert medarbeider som har interesse for klimautfordringer knyttet til bioproduksjon og kan og vil bygge kunnskap for bærekraftige bionæringer og en konkurransedyktig bioøkonomi. Stillingen som seniorrådgiver/spesialrådgiver hører til Avdeling for landbaserte bioressurser og miljø, iDivisjon for energi, ressurser og miljø 
 

Hovedarbeidsoppgaver  

 • planlegging og gjennomføring av forskningsaktiviteter knyttet til BIONÆR-programmet, det særskilte initiativet LAVUTSLIPP2030 og ulike internasjonale aktiviteter (blant annet JPI FACCE)
 • strategiarbeid og rådgivning overfor myndigheter, FoU-institusjoner og næringsaktører
 • søknadsbehandling, prosjektoppfølging og analyser, utredninger og rapportering
 • ekstern representasjon - nasjonalt og internasjonalt 
 

Vi søker deg som   

 • har relevant utdanning på master- eller doktorgradsnivå og minst fem års relevant arbeidserfaring i tillegg
 • har bred kunnskap og erfaring fra forsknings- og innovasjonsarbeid
 • er resultatorientert og en aktiv pådriver for utvikling og fornyelse
 • er selvstendig, målrettet og konstruktiv, og har gode samarbeidsevner og godt humør
 • kommuniserer godt og har lett for å bygge relasjoner - internt og eksternt
 • har god muntlig og skriftlig formuleringsevne på både norsk og engelsk  
Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet. Du må regne med noe reisevirksomhet. 
 

Vi tilbyr   

 • en fast og selvstendig stilling med spennende arbeidsoppgaver
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og motiverte kollegaer
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger 
 
Avdelingen for landbaserte bioressurser og miljø består av 20 motiverte medarbeidere. Gjennom BIONÆR-programmet bidrar vi til å finansiere forskning, innovasjon og bærekraftig verdiskaping i norske biobaserte næringer som skogbruk, jordbruk, mat og andre naturbaserte verdikjeder. Avdelingen arbeider også aktivt internasjonalt, blant annet gjennom å legge til rette for felleseuropeisk FoU-samarbeid og bilaterale aktiviteter mot land utenfor Europa. 
 
Forskningsrådet har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen gjennom en balansert alders- og kjønnssammensetning. Vi ønsker å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Forskningsrådet er tilknyttet inkluderende arbeidsliv-ordningen.   
Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.
 
Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS.
 
Har du spørsmål om stillingen tar du kontakt med avdelingsdirektør Vidar Skagestad på mobil +47 91841054, spesialrådgiver Trond Einar Pedersen, på mobil +47 91642920. 
 
For mer informasjon se her: www.forskningsradet.noAvdelingenBIONÆR og JPI FACCE 

Kontaktpersoner

Trond Eiinar Pedersen
Spesialrådgiver
Telefonnummer: 916 42 920
Vidar Skagestad
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 918 41 054

Hvem er Forskningsrådet?

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.