Seniorrådgiver/spesialrådgiver - Energiavdelingen

Har du lyst til å være med å bidra til grønn vekst i næringslivet og til utviklingen av lavutslippssamfunnet? I Divisjon for energi, ressurser og miljø, Avdeling for energi, er det ledig stilling i rådgiverteamet som arbeider innenfor ENERGIX-programmet som støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk, FME- ordningen med forskningssentre for miljøvennlig energi, og mot EU-forskningen. Vår nye rådgiver får fagansvar for FoU på energibruk i bygninger og i industrien.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Hovedarbeidsoppgaver

 • Søknadsbehandling og oppføging av tildelinger av midler fra Forskningsrådet

 • Koordinere strategiprosesser for ENERGIX, FME og mot EU-forskningen

 • Prosjektledelse i avdelingsprosjekter, møteplasser mm.

 • Utarbeide av tallgrunnlag for statistikk og analyse

 • Utarbeide av rapporter og analyser for øvrige strategiprosesser

   

Vi søker deg som

 • har relevant høyere utdanning, faglig bakgrunn innen teknologi er ønskelig

 • har relevant erfaring fra næringsliv og/eller forvaltning. Kjennskap til Forskningsrådet er en fordel

 • liker å ta initiativ, å koordinere og som klarer mange baller i luften samtidig

 • evner å arbeide både selvstendig og i team

 • har god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

 • har gode datakunnskaper og kan bruke verktøy til analyse og statistikk

 

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.  

 

 

Vi tilbyr deg

 • godt og kompetent arbeidsmiljø preget av stor aktivitet og mange oppgaver, men samtidig autonomi og rom for eget initiativ

 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger

 • sosiale goder som idrettslag, kunstforening og bedriftshytte  

 

Noe reiseaktivitet i stillingen må påregnes.  

 

Avdeling for energi består av ca. 20 medarbeidere og er ansvarlig for forskning og utvikling på miljøvennlig energi.  

 
Forskningsrådet har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen gjennom en balansert alders- og kjønnssammensetning. Vi ønsker å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Forskningsrådet er tilknyttet inkluderende arbeidsliv-ordningen.
 
Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.
 
Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.  
Har du spørsmål om stillingen, kontakter du avdelingsdirektør Rune Volla mobil 97 509 420 eller Ane Torvanger Brunvoll mobil 977 79 089 eller går inn på vår nettside for ENERGIXFME eller www.forskningsradet.no.  

Kontaktpersoner

Ane Torvanger Brunvoll
Spesialrådgiver
Mobil: 977 79 089

Hvem er Forskningsrådet?

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.