Seniorrådgiver/Rådgiver Produksjonsanlegg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Du har tung fagekspertise innenfor produksjonsteknologi og vil inngå i et team med ansvar for å utarbeide, følge opp, veilede og fastsette krav til funksjonaliteten for produksjonsanlegg i kraftsystemet. I dette arbeidet vil du være i tett dialog med Statnetts ulike fagmiljøer, aktører i kraftbransjen og norske myndigheter. Du vil jobbe tett opp mot europeisk regelverk. Du vil trekkes inn i avdelingens øvrige arbeid med innsamling, kvalitetssikring og bruk av data om kraftsystemet, samt avdelingens koordinerende rolle for Statnetts utøvelse av systemansvaret.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdeling for Kraftsystemdata og -funksjonalitet (GDK) i enhet for Systemdrift (GD) i divisjon System og Marked (G).  Avdelingen for kraftsystemdata og -funksjonalitet har et primært ansvar for å samle inn og strukturere kraftsystemdata med høy kvalitet, og at komponentene som inngår i kraftsystemet har gode tekniske funksjonsegenskaper. Vi utarbeider og oppdaterer detaljskjema over regional- og transmisjonsnettet. Informasjonen avdelingen forvalter er en forutsetning for riktige analyser og sikker og effektiv drift av kraftsystemet.

Avdelingen har et overordnet oppfølgings- og koordineringsansvar for Statnetts oppfølging av systemansvaret, internt og overfor myndigheter og eksterne miljøer. Vi fastsetter funksjonskrav og godkjenner anlegg tilknyttet transmisjons- og regionalnettet i Norge. Vi følger opp at krav til funksjonalitet i produksjons- og nettanlegg balanseres i forhold til behovet for sikker drift og kostnader for samfunnet. Avdelingen utarbeider rutiner og systemer for oppfølging, løpende oversikter og verifisering av funksjonalitet. Videre har avdelingen et sentralt ansvar i å følge opp europeisk lovgivning for tilknytning av anlegg i det norske kraftsystemet. Dette arbeidet sees i nær sammenheng med øvrig relevant lovverket, som forskrift om systemansvaret, og følges opp i nært samarbeide med myndighetene og aktørene i kraftbransjen.

Sentrale arbeidsoppgaver i stillingen

 • Produksjonsteknisk støtte til ulike miljøer i Statnett
 • Fastsette og følge opp funksjonskrav til produksjonsanlegg i kraftsystemet, godkjenne produksjonsanlegg før de tillates satt i drift
 • Følge opp implementeringen av EUs tilknytningsregler for produksjonsanlegg
 • Kontakt med og oppfølging av konsesjonærer
 • Bidra i utarbeidelsen av relevante prosesser og saksbehandlingsverktøy

 Kvalifikasjoner

 • Master eller sivilingeniør innenfor elkraftteknikk, Energi & Miljø eller tilsvarende
 • Høy fagkompetanse og forståelse av tekniske funksjonsegenskaper i produksjonsanlegg
 • Arbeidserfaring fra produksjonsselskaper eller relevant leverandørindustri er en fordel
 • Gode språkkunnskaper skriftlig og muntlig, norsk og engelsk
 • Kompetanse om og erfaring med å lede prosesser og team er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Fremdrifts- og resultatorientert
 • Analytisk og strukturert arbeids stil
 • Gode samarbeidsegenskaper og vilje til å bidra til andres måloppnåelse
 • Sosial og omgjengelig

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder, Hans Olav Ween, mobil tlf.nr. 90 98 43 81. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no .

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Vi foretar sikkerhetsklarering av aktuelle kandidater.

Flere gode grunner til å jobbe i Statnett

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi skal gjennomføre prosjekter for flere 10-talls milliarder kroner de kommende årene
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver
 • Vi har gode karrieremuligheter og lederverktøy
 • Vi har jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger