Seniorrådgiver/Rådgiver i seksjon for Punktlighet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludertknutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging,utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet,trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har detoperative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar forsamordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatteog har hovedkontor i Oslo.

Kunde- og trafikkdivisjonen i Bane NOR har ansvar for trafikkstyring, informasjon til reisende og kundehenvendelser,kapasitetsfordeling og har kundeansvar for person- og godstogoperatørene.

Seksjon Punktlighet har ansvar for analyser, tiltak for økt punktlighet og datakvaliteten for historiske data. Disse dataene dannergrunnlaget for kjøreveisavgift og ytelsesordningen som er innført vedopprettelsen av Bane NOR. Vi er en av seksjonene i Kunde- ogtrafikkinformasjon. Vår kontaktflate er enheter i hele Bane NOR,Jernbanedirektoratet og togselskapene. Du bidrar med å arbeide frem godebeslutningsunderlag slik at driftsstabiliteten på jernbanen i Norge blir bestmulig. Du får jobbe i et spennende og utviklende fagmiljø som arbeider med etviktig samfunnsoppdrag.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre analyser
 • Rapportering og videreutvikling av rapporter
 • Samarbeide med andre avdelinger i Bane NOR og togselskapene for å bedre driftsstabiliteten
 • Delta i prosjekter som skal finne årsaken til forsinkelser og innstillinger
 • Følge opp forslagene til tiltak som kommer frem i prosjektene
 • Svare på henvendelser angående punktlighet og årsaker til forsinkelser
 • Kvalitetssikring av data i Bane NOR sin database, TIOS som danner grunnlaget for analyser, kjøreveisavgift og ytelsesordning
 • Opplæring/oppfølging av medarbeidere knyttet til riktig årsaks registrering av forsinkelser og innstillinger
 • Behandling av klager på årsakskoder satt i forbindelse med forsinkelser, både fra togselskaper og internt i forbindelse med Ytelsesordningen  

Noe reisevirksomhet må påregnes 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Gode metodekunnskaper innen statistikk
 • Like å arbeide med tall
 • Evne til å tenke helhetlig ved utarbeidelse av løsningsforslag
 • Beherske avansert bruk av Excel
 • Kjennskap til programmering
 • Kjennskap til jernbanen eller annen kollektivtrafikk vil være en fordel
 • 2 til 5 års relevant erfaring, men nyutdannede kan søke.
 • Master i realfag, samfunnsøkonomi eller ingeniørfag

Personlige egenskaper

 • Du er nøyaktig og strukturert
 • Du er løsningsorientert, liker å ha kontakt med mennesker og har god gjennomføringskraft
 • Du må ha analytiske egenskaper og er proaktiv i forhold til å se muligheter for forbedringer

Vi tilbyr

 • Et meningsfylt arbeid hos en viktig samfunnsaktør 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Personalbillett på NSBs tog 
 • Karrieremuligheter

Kontaktpersoner

Tone Norløff
Punktlighetssjef
Telefonnummer: 47970204

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger