Seniorrådgiver/Rådgiver GIS/BIM

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statnett er inne i en fase med omfattende prosjektaktivitet knyttet til sine anlegg og dette medfører skjerpede krav til god forvaltning og håndtering av anleggsdokumentasjon. Avdeling Anleggsforvaltning (DA) er prosessansvarlig for dokumentasjon av anlegg på vegne av Statnett. Det er etablert en egen seksjon Anleggsdokumentasjon (DAAD) som skal ivareta og forvalte prosessansvaret.

Seksjonen skal legge til rette for effektiv forvaltning av dokumentasjon knyttet til Statnetts anlegg på vegne av driftsområdene. Seksjonen skal fungere som et bindeledd mellom prosjekt- og driftsorganisasjon og støtte prosjektene i utarbeidelse og oppdatering av anleggsdokumentasjon.

Vi søker nå etter en medarbeider som skal ha ansvar for kartdata og modeller i DA

Sentrale ansvarsområder:

 • Utvikle kart og informasjon i kart etterspurt av forretningen
 • Delta i prosjekter hvor GIS/BIM kompetanse er etterspurt
 • Delta i utviklingen av bruk av BIM i drift og vedlikehold av anlegg
 • Bidra til at GIS/BIM og Statnetts ERP system IFS blir satt i en sammenheng, slik at gevinster kan realiseres gjennom samhandling mellom systemer
 • Bidra i relevante fagmiljøer med brukererfaringer og teknisk kompetanse som grunnlag for ønsket utvikling av GIS og BIM i Statnett

Ønskede kvalifikasjons- og kompetansekrav:

 • Sivilingeniør/ingeniør geomatikk/GIS, relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Relevant erfaring og kompetanse innenfor ArcGIS geografiske informasjonssystem
 • Kompetanse/erfaring innen program-/Web-/Apputvikling, spesielt innenfor ArcGIS og mobile løsninger
 • Kjennskap til databaser og geodatabaser
 • Kjennskap til BIM/3D modeller
 • Kjennskap til ERP-systemer

 Personlige egenskaper:

 • Serviceorientert med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God framstillingsevne, skriftlig og muntlig, i norsk og engelsk
 • Målrettet, strukturert og engasjert.
 • Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer samt lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Kontaktpersoner

Thomas Lyngstad
Seksjonsleder for Anleggsdokumentasj
Telefonnummer: (47) 996 23 598

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger