Seniorrådgiver / Prosjektleder for utredninger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. april, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for Rådgivning og tidligfase gir råd til departementer og statlige virksomheter om fremtidige investeringer innen bygg, eiendom og lokalanskaffelser.

Vi har ansvaret for konseptvalgutredninger, strategisk eiendoms- og arealutvikling, lokaliseringsanalyser og for prosjekter der staten skal leie i det private markedet. Vi har rådgivningsoppdrag for alle sektorer i staten, herunder kultur-, universitet- og høgskole, justis og samfunn. Avdelingen skal gjennom rådgivningen bidra til å implementere statens politikk for å modernisere og effektivisere offentlig sektor, og legge til rette for god steds- og byutvikling. Det er tre seksjoner i avdelingen, og seksjon for Areal- og konseptutvikling søker nå etter prosjektleder og utreder for konseptvalgutredninger og andre beslutningsgrunnlag etter utredningsinstruksen. 

Lokaler er et viktig verktøy for at statlige virksomheter skal nå sine mål, og utgjør samtidig en vesentlig kostnad for staten. I offentlig sektor er det et økende fokus på utredning og analyse som grunnlag for tiltak og investeringsbeslutninger.

Vi søker etter deg som vil være med på å utrede muligheter og analysere behov, med formål om å legge til rette for en bærekraftig og god ressursbruk i staten.  Vi ser for oss kandidater med master innen samfunnsøkonomi, siviløkonomi, samfunnsvitenskap, industriell økonomi eller annen relevant utdanning på masternivå. Vi ønsker kandidater med erfaring fra arbeid med konseptvalgutredninger/KS1 og samfunnsøkonomiske analyser. Dersom du i tillegg motiveres av å løse komplekse problemstillinger med ulike tilnærminger og innovativ tenking er det deg vi er på jakt etter.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektleder for konseptvalgutredninger
 • Utreder av beslutningsgrunnlag i tidligfase
 • Rådgivning til departementer og etater i utredningsprosesser
 • Analyser som grunnlag for utvikling av eksisterende bygg og eiendommer
 • Porteføljeanalyser 
 • Metode- og tjenesteutvikling og kunnskapsutvikling  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning innen samfunnsøkonomi eller samfunnsvitenskap på masternivå. Annen relevant utdanningsbakgrunn på masternivå kan være aktuelt
 • Erfaring med utredninger og samfunnsøkonomiske analyser
 • God kunnskap om offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser er en fordel
 • Vi ønsker medarbeidere med bred samfunnsforståelse og engasjement

Personlige egenskaper

 • Du er analytisk, strukturert og løsningsorientert
 • Du er positiv, åpen og tar initiativ 
 • Du har stor gjennomføringsevne og gode samarbeidsevner
 • Du kommuniserer godt muntlig og skriftlig på norsk og er en god formidler

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende arbeidsoppgaver i et inkluderende arbeidsmiljø
 • Moderne arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørs
 • Gode muligheter for videreutdanning, fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Stillingene lønnes etter statens lønnsregulativ. Stillingen lønnes som 1364 seniorrådgiver eller 1181 senioringeniør i lønnsspennet fra kr. 600 000,- til kr. 820 000,-. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du gode pensjons- og forsikringsordninger samt mulighet for gunstig boliglån 

Kontaktpersoner

Yngvild Pernell
avdelingsdirektør
Telefonnummer: 984 91 616

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 11,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2018 på 6,8 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,9 millioner kvm til en verdi av ca. 48 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeidere som vil gjøre oss enda bedre!

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger