Seniorrådgiver/analytiker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med på å sikre Statnetts kommersielle interesser? Statnetts seksjon for Nettavregning, i avdeling Systemdrift og Markedsoperasjoner, har ansvar å sikre gode handels- og oppgjørsløsninger mot utlandet. Samtidig har vi ansvar for å analysere kraftmarkedet for å sette marginaltapssatser og anmelde nettap på Nord Pool. Det kreves å kunne analysere kraftflyten i Norden, og tolke signalene fra markedet. Vi trenger en person som både er proaktiv for å sikre gode kommersielle avtaler, men som også innehar analytiske egenskaper. Vi har et kommersielt ansvar for å følge opp driftsavtaler både mot børser som EPEX og Nord Pool, og mot andre systemoperatører (TSOer) som Energinet og TenneT. Du vil inngå i et dynamisk team med høyt faglig kompetansenivå og få muligheten til å opparbeide deg kunnskap om kraftmarkedet i Norge/Europa. Stillingen vil innebære kontakt med andre TSOer og internt i Statnett for å finne gode løsninger.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i seksjon Nettavregning i divisjon Drift og Marked. Avdelingen har ansvar for å sikre Statnetts økonomiske forpliktelser for våre utenlandsforbindelser. Nettavregning analyserer kraftflyten i Norden, som skal sikre optimal flyt i Sentralnettet, og man prognostiserer nettapet mot Nord Pool. Seksjonen får inn inntektene til Statnett under de tariffer som vedtas.

Divisjonens hovedoppgave er å sikre kraftforsyningen time for time året rundt. I dette ligger at divisjonen utøver systemansvaret i det norske kraftsystemet, forvalter eierskapet til Statnetts nettanlegg og sørger for effektiv drift og beredskap. Divisjonen skal også sørge for et velfungerende kraftmarked.

 

Arbeidsoppgaver

 • Sikre best mulige handelsløsninger for mellomriksforbindelser
 • Marginaltapsberegninger for optimal bruk av nettet
 • Anmelde nettap på Nord Pool for Sentralnettet
 • Oppfølging av avtaleverk knyttet Utenlandshandel
 • Sikre implementering av markedskoplingen mot resten av Europa

 

Kvalifikasjoner

 • Teknisk- og/eller økonomisk utdannelse på masternivå
 • Ønskelig med kompetanse/erfaring fra kraftmarkedet 
 • Relevant arbeidserfaring er en fordel
 • Statnett er en IKT bedrift og vi etterspør digital kompetanse i alle våre stillinger

 

 Personlige egenskaper

 • Framoverlendt og evne til å  ta tak i problemstillinger
 • Analytisk og evne til å gjøre gode analyser
 • Kunne lede andre i prosjekter
 • Viser initiativ og skaper løsninger sammen med andre
 • Resultatorientert med interesse for det kommersielle og holde tidsfrister

 

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med seksjonsleder Håvard Mjelde på telefon 41216362. Søknader vurderes fortløpende og innen 15.10.2017.

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger