Seniorrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å være med på bygge et av de fremste sikkerhets- og beredskapsteam innen teknologi, cyber- og informasjonssikkerhet i Norge? Har du det som skal til for å bidra til å utvikle neste generasjons beredskapstenkning for å møte morgens dagens trusselbilde hos et av de fremste sikkerhetsmiljøene i Norge innen teknologi, cyber- og informasjonssikkerhet? 

Politiet er inne i en fase med omfattende digitalisering og omstilling hvor informasjonsteknologi spiller en sentral rolle. Politiets IKT-tjenester (PIT) skal være et selvstendig ressurssenter innen informasjonssikkerhet i politiet for å bidra til å beskytte og opprettholde Politietatens operative kapasitet. PIT har også ansvaret for justissektorens responsmiljø, JustisCERT, som skal bidra til forebygging og koordinere håndtering av alvorlige IKT-hendelser i justissektoren. 

Seksjon Sikkerhet søker nå en faglig sterk og erfaren beredskapsansvarlig som skal være med på å sikre og beskytte Politiets IKT-tjenester, og politiets og justissektorens kritiske tjenester for å opprettholde politi- og justissektorens operative kapasitet, være ekspertrådgiver innen beredskap og kontinuitet, samt bidra til å ivareta sektorens høye krav til oppetid og tilgjengelighet. 

Som beredskapsansvarlig vil du bli del av et miljø med høy kompetanse innen ulike sikkerhets- og beredskapsområder hvor teknologi er involvert. Du vil samarbeide tett med eksperter i tilknyttede miljøer i Norge og i utlandet. Du vil ha varierte arbeidsoppgaver, med stort rom for kreativitet og faglig utvikling. Du vil opparbeide deg kunnskap om det nasjonale og globale situasjonsbildet innenfor det digitale rom som du skal bruke for å beskytte og sikre operabilitet i samfunnsviktig og kritisk infrastruktur. 

Stillingen er svært operativ og det kreves dybdeforståelse av teknologi og de beredskapsutfordringer som en IKT-tjenesteleverandør står ovenfor. Hvis du skal bli best av de beste innen teknologi, cyber- og beredskap og brenner for faget, da er seksjon Sikkerhet rett sted å være! Tar du utfordringen?

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for å definere, utvikle og forvalte PITs beredskaps- og kontinuitetsrammeverk, og at den er tilstrekkelig kjent og innøvd i PIT til en hver tid
 • Ansvarlig for at PIT til enhver tid har gode beredskaps- og kontinuitetsplaner
 • Ansvar for å sikre oppdatert informasjon i støtteverktøy for beredskapsplanlegging og krisehåndtering i og for PIT
 • Operativt ansvarlig for definisjon, innføring, oppfølging og trening av PITs beredskapsorganisasjon
 • Planlegge, gjennomføre og lede beredskaps- og kontinuitetsøvelser i PIT
 • Sørge for organisasjonens læring etter øvelser og større hendelser
 • Iverksette og opprettholde beredskaps- og kontinuitetsplanverket i PIT
 • Rådgivning i forbindelse med beredskap og kontinuitet internt og eksternt
 • Gjennomføre vurdering av risiko og skade
 • Utarbeide evalueringsrapporter etter øvelser og større hendelser med forslag til tiltak

Kvalifikasjoner

 • Høgskole- eller universitetsutdannelse på master- eller bachelornivå med spesialisering innen én eller flere av områdene informasjonssikkerhet, beredskaps- kontinuitets- og kriseplanlegging, og risikohåndtering. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Svært god beredskapsmessig forståelse innen teknologi, organisering og prosess.
 • Svært god virksomhetsforståelse i en beredskaps- og kontinuitets-kontekst, spesielt proaktiv tilnærming.
 • Svært god kjennskap til risikoanalyser.
 • Kunnskap til moderne beredskapssikkerhetskonsepter, relevante lovverk og standarder innen beredskap og sikkerhet, samt god praksis innenfor fagområdet.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Plettfri vandel.
 • Må kunne sikkerhetsklareres til minimum "HEMMELIG".

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, brobygger

Kvalitetsbevisst

 • Evner å arbeide selvstendig samt skape resultater gjennom andre
 • Nytenkende og utfordrer det etablerte for å finne de beste løsningene
 • Evner å forstå, forankre og bruke sikkerhetskrav og brukerbehov praktisk i leveranser
 • Analytisk, med et strategisk og helhetlig perspektiv på muligheter
 • Evner å prioritere og levere under høyt arbeidspress
 • Service- og løsningsorientert med en praktisk tilnærming

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø

Stillingen avlønnes som 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 570 000 - 840 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner.

Kontaktpersoner

Knut Adolphson
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: (+47) 908 26 096
Suhail Mushtaq
Seksjonssjef Sikkerhet
Telefonnummer: 41316960

Hvem er Politiets IKT-Tjenester?

Politiets IKT-tjenester skal bidra til å digitalisere og modernisere norsk politi. Vi er totalleverandør av IKT til politiet, og det er vår oppgave å sikre stabile og fremtidsrettede IKT-løsninger som styrker politiets arbeid med å forebygge og bekjempe kriminalitet. Vi er nærmere 500 medarbeidere som utvikler, forvalter, drifter og gir brukerstøtte til samfunnsnyttige og kritiske systemer for hele politiet. Vi har hovedkontor på Majorstua i Oslo og distriktskontorer i hele landet.

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med bl.a. gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).

For å ivareta ønsket om mangfold i staten oppfordrer vi kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.For ansettelse hos oss krever vi plettfri vandel og mulighet for sikkerhetsklarering. Søkere må være oppmerksomme på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om de ber om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. 

Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem Webcruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig. 

Les mer om Politiets IKT-Tjenester og se flere ledige stillinger