Seniorrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Til Regelrådets sekretariat utlyses det stilling som seniorrådgiver.

Stillingen gir deg rik anledning til faglig utvikling innen et interessant felt. Regelrådet gir veiledning og uttalelser til departementer og direktorater ved forslag til nye lover og forskrifter som berører næringslivet. Du vil jobbe i grenseflaten mellom forvaltning og næringsliv, hvor ditt engasjement for samfunnsoppgaven blir viktig for å trives og lykkes.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdere konsekvensutredninger og samfunnsøkonomiske analyser av forslag til nytt eller endret regelverk som påvirker næringslivets arbeidsbetingelser og kostnader.
 • Vurdere digitaliseringsmuligheter i forslag til nytt og endret regelverk.
 • Utarbeide utkast til skriftlige uttalelser fra Regelrådet og delta i Regelrådets møter.
 • Veilede departementer og direktorater innenfor Regelrådets mandat.
 • Delta i nettverk med andre europeiske regelråd og relevante internasjonale fora.
 • Bistå departementer med å granske konsekvensutredninger i forbindelse med regelforslag fra EU.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå innenfor områdene økonomi, samfunnsfag eller teknologi.
 • Relevant arbeidserfaring og interesse for næringslivets rammevilkår.
 • Erfaring fra departement og god forståelse for forvaltningen vil bli tillagt vekt.
 • Erfaring fra samfunnsøkonomisk analyse/konsekvensanalyser for næringslivet vil bli tillagt vekt.
 • Erfaring fra næringsliv vil telle positivt.
 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / universitet, hovedfag / mastergrad

Personlige egenskaper

 • Evne til å kunne arbeide analytisk og selvstendig.
 • Gode samarbeidsegenskaper – både faglig og tverrfaglig.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Fleksibel og omgjengelig med en strukturert og ryddig arbeidsform.

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver kr 524 200 – 713 600 pr år-
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.
 • Rause og engasjerte kollegaer.
 • Fleksibel arbeidstidsordning og betalt overtid.
 • Pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse.
 • Låneordning til bolig gjennom Statens pensjonskasse.
 • Hjemmekontorløsninger.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål for oss å oppnå en balansert arbeidsstyrke hva gjelder alder, bakgrunn, funksjonsevne og kjønn.

Kontaktpersoner

Dag Aarnes
Sekretariatsleder
Maria Rosenberg
Seniorrådgiver

Hvem er Regelrådet?

Regelrådet er et faglig og politisk uavhengig forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet og skal bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk. Regelrådet skal veilede departementer og direktorater, samt publisere uttalelser når nye forslag til lover og forskrifter sendes på høring. Regelrådets faste sekretariat har kontor samlokalisert med Kartverket i Hønefoss. Les mer om vårt arbeid på www.regelradet.no.