Seniorrådgiver Utredning Nord

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. november, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen og enheten du skal jobbe i

For å kunne gjennomføre våre oppdrag knyttet til overordnet planlegging trenger vi kompetente og engasjerte medarbeidere, og søker nå etter en seniorrådgiver.

Utredningsseksjonen har 12 medarbeidere som er ingeniører, økonomer og samfunnsplanleggere fordelt på kontorsteder i Bodø, Tromsø og Alta. Seksjonen har ansvar for å styrke Statens vegvesen som den fremste samfunnsaktøren innen vei og veitransport både regionalt og lokalt. Oppgaver er å utarbeide grunnlag for Nasjonal transportplan, utføre utredningsarbeid, transportanalyser, bompengeutredninger og internasjonalt arbeid innen transportsektoren i Barentsregionen. Kontorsted er Bodø, Tromsø eller Alta.

Se mer om etatens samfunnsoppdrag på YouTube: Statens vegvesen - Vi er på vei - YouTube

Arbeidsoppgaver

Kartlegging og analyser som grunnlag for å skape et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem vil være hovedarbeidsoppgaven gjennom arbeid med Nasjonal transportplan og annet utredningsarbeid. Godstransport, brukerfinansiering, bærekraftig mobilitet, by- og stedsutvikling og internasjonalt arbeid i Barentsregionen er sentrale tema.

Arbeidsoppgavene beveger seg fra detaljnivået over til helhetsperspektivet. Det er derfor viktig at du både er nøyaktig og strukturert, og samtidig strategisk og analytisk. Evnen til refleksjon er svært viktig, men samtidig må ha du evne å levere raskt og riktig. Vi ser etter deg som er pågående, og som evner å ta initiativ både til å løse rutineoppgavene og til å utfordre etablerte rutiner for å kunne jobbe smartere.

Kvalifikasjonskrav

Vi krever at du har relevant høgskole- eller universitetsutdanning med varighet på minimum 3 år. Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT.Det er også en stor fordel om du har arbeidserfaring fra vegfaglig virksomhet.

På grunn av reiseaktivitet må du ha førerkort klasse B. Du bør ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Vi søker etter medarbeidere med gode samarbeidsegenskaper som kan jobbe selvstendig, strukturert og målrettet.

Det vil bli lagt vekt på at du har:

  • erfaring fra analyse og forbedringsarbeid
  • evne til å ta initiativ og kan jobbe selvstendig
  • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr:

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved kontakt med seksjonsleder Ine Hilling på tlf. +47 416 67 858 eller avdelingsdirektør Unni Gifstad på tlf. +47 954 41 440.

Kontaktpersoner

Ine Hilling
Seksjonsleder
Telefonnummer: +47 416 67 858
Unni Gifstad
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: +47 954 41 440

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger