Seniorrådgiver til OsloMets eiendomsavdeling og campusprogram

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Er du klar for spennende oppgaver som seniorrådgiver med prosjektleder oppgaver i Eiendomsavdelingen?  

Vi styrker vår prosjektlederkapasitet til flere store delprosjekter knyttet til strategisk campusutvikling og det pågående campusprosjektet. Vi skal etablere ett nytt bygg på Romerike i Viken fylke, etablere ett nytt universitetsbibliotek, flytte fagmiljøer innad i bygningsmassen, og trenger deg som brenner for effektiv arealutnyttelse og bobler over av gode ideer.  

Avdeling for eiendom i divisjon for digitalisering og virksomhetsstyring har ansvar for drift, forvalting og utvikling av alle OsloMets bygninger. OsloMet leier alle sine bygg, både av offentlige og private eiere. Bygningsmassen består totalt av 180.000 kvadratmeter og fordelt hovedsakelig på to campus; Pilestredet i Oslo og Kunnskapsveien på Kjeller. 

Vi håper du vil være med på denne endringsreisen!

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

 • prosjektledelse av strategiske campusutviklingsprosjekter, blant annet planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring iht prosjektets mandat 
 • prosjektledelse av universitetes byggearbeider og oppfølging av leverandører 
 • utarbeidelse av tegninger, kravspesifikasjoner og dokumentasjon 
 • planlegging og utvikling av nye prosjekter i eiendomsporteføljen 
 • koordinering og samarbeid med de ulike interessentene i prosjektene, for eksempel eksterne aktører, leverandører, utleiere, studenter og ansatte 

Vi søker deg som har  

 • høyere relevant utdanning, minimum bachelor, for eksempel ingeniør eller arkitekt. Relevant og lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. 
 • relevant erfaring (3-5 år) og dokumenerte resultater fra ledelse av byggeprosjekter 
 • gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner  
 • kunnskap om og erfaring fra større byggeprosjekter, gjerne utvikling av publikumsarealer/ansattarealer  
 • god kunnskap om ventilasjonsanlegg og inneklima 
 • gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, samt gode engelskkunnskaper 

Vi ønsker deg som  

 • har faglig nysgjerrig og interessert i eiendomsutvikling og byggeprosjekter i UH-sektoren generelt, og ved OsloMet spesielt 
 • er initiativrik, systematisk og resultatorientert  
 • har gode koordinerings -og samarbeidsevner  

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi kan tilby deg 

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet 
 • muligheten til å være med på denne spennende endringsreisen i utdanningssektoren 
 • muligheter til å styre egen dag med varierte arbeidsoppgaver  
 • en arbeidsplass i utvikling med hyggelige kolleger  
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse  
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger og muligheter til noe hjemmekontor 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

Eiendomsdirektør, Mariann Hole, +47 916 56 646  

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1364 - seniorrådgiver lønnstrinn 66-74, kroner 604 700– 702 100 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Søknadsfrist: 25. januar 2022

Ref:  21/11532

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Kontaktpersoner

Mariann Hole
Eiendomsdirektør
Telefonnummer: +47 916 56 646

Hvem er OsloMet?

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.