Seniorrådgiver Testansvarlig

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. april, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Jobb med verden!

Ønsker du å skape gjennomslag for norske interesser internasjonalt og bidra til løsninger på globale utfordringer? Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.

En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner.

Om stillingen

Utenriksdepartementets IKT seksjon har ansvar for å drifte IKT løsningene for departementet og alle norske utenriksstasjoner. Seksjonen drifter også IKT løsningene for Norad. Totalt har seksjonen ansvar for ca 3.500 brukere på opp mot 100 forskjellige lokasjoner i verden. Seksjonen har selv totalansvar for drift av ugradert nett og infrastruktur, men leverer også tjenester for andre norske offentlige virksomheter gjennom sitt nett. Vi har en spennende infrastruktur med moderne og fremtidsrettede løsninger både i UD sine lokaler på Vika-terrassen, i Norad, ved alle utenriksstasjonene og i sky.

IKT seksjonen har 48 årsverk fordelt på tre enheter: IKT servicedesk, IKT infrastruktur, samt IKT prosjekt, arkitektur og digitale løsninger. IKT- Servicedesk tilbyr brukerstøtte til alle ansatte i Oslo og på utenriksstasjoner for de tjenestene som IKT-seksjonen tilbyr og har ansvar for prosessledelse for ITIL prosesser. I tillegg er seksjonens kryptoorganisasjon medarbeidere i denne enheten.  Enhet for IKT infrastruktur har ansvar for sikring, overvåking, kapasitetsplanlegging og daglig drift av UDs globale infrastruktur. Enhet for IKT prosjekt, arkitektur og digitale løsninger har ansvar for prosjektporteføljen, tjenesteutvikling, planlegging av utrullinger, drift og den IKT messige forvaltning av UDs fagapplikasjoner.

I et fremtidig regjeringskvartal vi det bli sentralisering av fellestjenester og endringer i organisasjonen, som kan påvirke stillingens innhold.

IKT seksjonen har ansvar for å bistå egen og andre seksjoner i test av digitale løsninger. Vi er derfor på jakt etter en testansvarlig som kan forvalte testrutiner, bistå fagseksjoner og brukere i utfølelse av tester og videreutvikle departementets test- og kvalitetssikringsregime.

Vi søker etter deg som har solid erfaring med testing av digitale løsninger. Du har sannsynligvis jobbet med dette før, og har erfaring med hva som er viktig for å få til god testing som faktisk sikrer kvalitet. Du er interessert i teknologi, du er motivert til å lære og utvikle deg, du liker å jobbe med brukere og bidrar aktivt med å dele egen kompetanse og erfaring. Du forstår balansen mellom teknologi og brukerbehov, og evner å kommunisere godt både med brukere om deres behov og med kollegaer om teknologien bak løsningene.

Ansvars- og arbeidsområder

I hovedsak er arbeidsoppgavene til testansvarlig å kvalitetssikre løsninger før de settes i produksjon. Dine daglige oppgaver vil være å:

 • Planlegge, designe og gjennomføre tekniske og funksjonelle tester
 • Bistå fagseksjoner og sluttbrukere ved å fasilitere og lede systemeier/sluttbrukere i kravsstilling og testing.
 • Testautomatisering, herunder også videreutvikling av rammeverk
 • Verifikasjon av funksjonelle og ikke-funksjonelle krav
 • Dokumentere og rapportere feil og mangler funnet under test, samt retest av feilrettinger
 • Bistå med feil- og problemanalyse

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitet- eller høyskolenivå
 • ISTQB sertifisering eller tilsvarende
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • Betydelig erfaring fra test i større IKT miljøer
 • God teknisk forståelse
 • God forståelse for kravstilling og brukerbehov
 • Kjennskap til og erfaring med verktøy for testing
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring fra store globale driftsmiljø er en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og strukturert med stor gjennomføringsevne
 • Metodisk og analytisk
 • Ha evne til å håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig

Vilkår/betingelser

Stillingen avlønnes som Seniorrådgiver (stillingskode 1364) med bruttolønn pr. år kr 583 900-813 400 (lønnstrinn 65-80) jf. Hovedtariffavtalene i staten.

Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig på tiltredelsestidspunktet.

Søkere må være norske statsborgere.

Vi tilbyr

 • Godt fagmiljø med høy kompetanse
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gunstig låne- og pensjonsordning

Kontaktpersoner

Eli Kolsaker
Nestleder IKT seksjonen
E-postadresse: eli.kolsaker@mfa.no
Telefonnummer: 23 95 13 39
Mobil: 901 58 732
Else Margrethe Skjellum
Leder prosjekt, arkitektur og digitale løsninger
E-postadresse: else.skjellum@mfa.no
Telefonnummer: 23 95 08 31
Erlend Wilhelmsen
Rådgiver (om rekrutteringsprosessen)
Telefonnummer: 23 95 16 47
Mette Fjellså Paulsen
Leder IKT seksjonen
E-postadresse: mette.paulsen@mfa.no
Telefonnummer: 23 95 12 20
Mobil: 970 87 797

Hvem er Utenriksdepartementet?

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 99 utenriksstasjoner, totalt 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land, samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet ledes av utenriksministeren.

Staten er opptatt av mangfold, bl.a. med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Tilsetting i stillingen er avhengig av gyldig sikkerhetsklarering.

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra å bli ført opp på søkerlisten.