Seniorrådgiver støy og vibrasjoner

Stillingsbeskrivelse

Støy er et meget viktig miljøaspekt for forsvarssektoren, da kunnskap om støy er en av nøklene til å kunne trene militært personell og samtidig være nabo til sivilbefolkningen. Faggruppen er rådgivere for hele forsvarssektoren, inkludert Forsvarsdepartementet. Vi ønsker nå å styrke faggruppen med en seniorrådgiver med erfaring fra støyfaglig rådgivning.

Vi er jevnlig i dialog med forurensningsmyndighetene, og andre nasjonale støyspesialister, for å sikre at våre militære anlegg skaper minst mulig støypåvirkning på samfunnet – uten at det går på bekostning av Forsvarets treningsbehov.

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse. Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

 

Arbeidsoppgaver

 • Støyfaglig rådgivning og bistand.
 • Gjennomføring av støyberegninger og målinger i felt. Beregningene gjøres i vårt eget moderne beregningsprogram, som vi kontinuerlig videreutvikler, både med tanke på beregningsmetode og brukergrensesnitt.
 • FoU-oppgaver relatert til støyutbredelse fra Forsvarets aktiviteter og hvordan slik støy påvirker oss.
 • Bidra til videreutvikling av retningslinjer, regelverk og standarder.
 • Videreutvikle støyreduserende tiltak, som for eksempel ved å velge riktige absorbenter i standplasshus på skytebaner.
 • Som eksperter på støy fra Forsvarets aktiviteter er det forventet at vi holder oss faglig oppdatert. Det gir rom for å utvikle egen spiss- eller breddekompetanse.
 • Noe reisevirksomhet med noe feltarbeid til Forsvarets lokasjoner må påregnes, samt deltagelse i nasjonale og internasjonale fagsamlinger

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå fra universitet eller høyskole, eks. akustikk, bygg eller fysikk.
 • Relevant erfaring innen fagområdet
 • Ønskelig med erfaring fra støyberegninger med Cadna.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Selvstendig og initiativrik
 • Systematisk og strukturert
 • Løsningsorientert

 

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver (kode 1364; kr 579 300 - 704 800) iht Statenslønnsregulativ. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver med mulighet til påvirkning
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid, avspasering, betalt overtid og reisetid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Bedriftsidrett og gode treningsmuligheter
 • Kontorlokaler sentralt i Oslo

Kontaktpersoner

Øystein Valdem
Telefonnummer: (+47) 97069663

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som ei vidareutdanning. Slik tenkjer vi, og det trur vi du også gjer. I Forsvarsbygg nyttar vi mykje ressursar på å utvikle medarbeidarar og leiarar. Det er naudsynt for å halde på dei beste, og det er naudsynt for å plassere oss der vi ønskjer å vere, som leiande i bransjen.

Forsvarsbygg er Noregs største offentlege eigedomsaktør og forsvarssektoren sin eigen ekspert på eigedom. Ingen kan meir enn oss om Forsvaret sitt særskilde behov. Vi byggjer og tek hand om mange av landets mest særeigne og krevjande bygg. Vi er til for menige og befal og medverkar til trivsel på tusenvis av arbeidsplassar.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere stillinger