Seniorrådgiver Solkraft

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgiver innen fornybar energi, med mer enn 650 medarbeidere totalt, som gir råd og prosjekterer for kunder innen kraftproduksjon og -overføring. Våre kunder er blant annet kraftselskaper, myndigheter, entreprenører, leverandører og prosjektutviklere.

Solkraft er et hurtig voksende markedsområde i Norconsult, og vi ser nå etter en ny kollega til storskalasegmentet. Du vil hovedsakelig bistå kunder med utvikling av solkraftprosjekter i og utenfor Skandinavia, og bør ha teknisk bakgrunn og erfaring med storskala/bakkemonterte solkraftverk.

Bærekraft er et viktig strategisk satsingsområde i Norconsult, og elektrifisering basert på ny fornybar energiproduksjon er et av de viktigste virkemidlene for å nå klimamålene og bidra til et bærekraftig samfunn. Norconsult har en ambisjon om å være ledende når gjelder å gi råd om hvordan anlegg utformes, detaljeres og bygges for å være mest mulig klima- og miljøvennlige.

Aktuelt arbeidssted er i utgangspunktet Sandvika, eller Kristiansand i Norge, eventuelt Trollhättan/Gøteborg/Stockholm i Sverige. Andre byer der Norconsult har kontor kan vurderes. Stillingen vil innebære noe reisevirksomhet.

Generelle ansvarsområder omfatter:

 • Rådgiving og prosjektering i alle prosjektfaser

 • Oppdragsledelse og fagansvar i oppdrag

 • Markedsarbeid og videreutvikling av forretningsområdet solenergi

 • Kunnskaps- og erfaringsoverføring i interne og eksterne fora

 • Videreutvikling av verktøy, rutiner og arbeidsprosesser

Avhengig av kandidaten kan aktuelle arbeidsoppgaver være:

 • Analysearbeid av ressurs, siter, teknologi, produkter, markedstrender, løsninger, risiko o.l.

 • Layout- og designarbeid av solkraftverk på tidligfase- og detaljprosjekteringsnivå, herunder CAD-arbeid og elektrisk/mekanisk prosjektering

 • Energiproduksjonsestimater

 • Teknisk og økonomisk optimalisering av solkraftverk og hybride prosjekter (sol+vind/vann/batteri)

 • Finansiell modellering og analyse

 • Bistand med prosjektutviklingsprosesser mot nettselskap, myndigheter, leverandører m.m.

 • Kontraheringsbistand: utarbeidelse av spesifikasjoner, strukturering, evaluering m.m.

 • Befaringer/byggherreoppfølging/byggeledelse på anlegg

 • Due diligence-tjenester

Den ideelle kandidaten er/har flere av disse kvalifikasjonene og egenskapene:

 • Høyere utdanning innen relevant fagretning

 • Erfaring med utvikling, prosjektering, bygging og/eller drift av storskala solkraftverk

 • Erfaring med tverrfaglige kraftprosjekter, gjerne fra kraftselskap, entreprenør eller leverandør 

 • Erfaring som rådgiver/konsulent

 • Kompetanse i MS Office Suite, PVsyst, CAD-verktøy, Helios, Homer, Python, VBA

 • Markeds- og kundeorientert med et etablert nettverk i bransjen

 • Engasjert og bidragsyter til et godt sosialt og faglig miljø

 • Selvgående, men samtidig en lagspiller

 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig på et skandinavisk språk og engelsk

Hos oss får du:

 • Mulighet til å jobbe med verdens raskest voksende kilde til elektrisitet

 • En variert arbeidshverdag

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Fleksibel arbeidstid

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:

Din søknad bør inneholde en beskrivelse av erfaring, motivasjon, faglige interesseområder og oppnådde resultater hittil i karrieren. Søknad inkludert CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Morten Gleditsch
Fagspesialist

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 4000 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger