Seniorrådgiver signal

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjekter knyttet til ny jernbaneinfrastruktur som InterCity-satsingen, men også andre større anlegg. Enheten Teknikk og konsept har ansvar for å utarbeide enhetlige løsninger og konsepter, samt støtte de enkelte prosjektene med fagkompetanse.

Vi søker nå etter en erfaren signalingeniør til en rådgivende rolle i Utbyggingsdivisjonen. Stillingen rapporterer til Fagansvarlig Signal og tele. Du vil få en unik mulighet til å bidra til forming og utvikling av store og sammensatte samferdselsprosjeketer.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle styrende dokumenter innen fagområdet på vegne av Utbyggingsdivisjonen
 • Være rådgivende senioringeniør ved valg av ulike tekniske løsninger som legges til grunn for samtlige strekninger, delstrekninger og byggeprosjekter
 • Bistå oppfølging av rådgivere og prosjekteringsledere, samarbeide og koordinere med andre fagområder for utvikling av helhetlige løsninger. Fokus på løsninger innen jernbaneteknikk, signal, togframføring og kapasitet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning som signalingeniør med noen års relevant erfaring
 • Erfaring fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver
 • Kunnskap om Bane NOR's tekniske regelverk innen signalfaget og signalprosessen
 • Ønskelig med erfaring fra prosjektering av signalanlegg for jernbane som NSB 77 og NSI 63
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne

Personlige egenskaper

 • Du har erfaring med og interesse for samferdselsprosjekter og du ønsker å bidra til gode og enhetlige løsninger
 • Du er utpreget strukturert, samarbeider og kommuniserer godt internt i prosjekter og med andre relevante aktører
 • Du evner å jobbe selvstendig, rolig og målrettet selv i perioder med stor aktivitet og høyt arbeidspress

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer
 • Godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig betingelser
 • Årskort på NSB

Kontaktpersoner

Henning Andenæs
Telefonnummer: +47 922 38 508
Trude Kristoffersen Anke
Telefonnummer: (+47) 91655922

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon