Seniorrådgiver risikostyring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. juni, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse


Avdeling RAM og Sikkerhet er for tiden 2 fast ansatte organisert under Styringsstab og inngår i Sikkerhet og kvalitetsavdelingen i Infrastrukturdivisjonen. Vi utvikler fagområdet togframføringssikkerhet og -pålitelighet i Infrastruktur, herunder sikkerhetsstyring og risikovurderinger. Vi jobber for deling, erfaringsoverføring og samordning på tvers av infrastruktur og konsernet.

Avdeling RAM og Sikkerhet støtter infrastrukturs ledergruppe og konsernstab med initiativer fra vårt eget fagnettverk, saksfremlegg til relevante fora, prosedyrer og tilsyn. Vi fungerer som et bindeledd mellom sikkerhets- og kvalitetsfagene og andre fagområder av betydning for togframføringssikkerhet. Vi er ansvarlig for det faglige innholdet i Strekningsanalysen, og vi gir viktige innspill til budsjettmessige prioriteringer på nasjonalt nivå.

Gjennom stillingen som Seniorrådgiver risikostyring i Avdeling for RAM og Sikkerhet skal du bidra til å styre, følge opp og utvikle fagområdet togframføringssikkerhet og -pålitelighet i Infrastruktur-divisjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Bane NOR forvalter midler tildelt gjennom Programområde Sikkerhet og Miljø som for tiden utgjør ca 360 MNOK. RAM og Sikkerhet har

 • kartlagt føringer for fordelinger av midlene, og vil bearbeide og utvikle
 • programområdet videre, slik at tildelinger for kommende år blir gjort etter
 • sporbare og risikobaserte prioriteringer.

  Vi ønsker at de som skal utføre en risikovurdering kan starte med et godt grunnlag, tydelige forventninger og at bestiller og

 • støttespillere har en god rolleforståelse. Vi jobber derfor sammen med
 • fagmiljøet for å etablere registre over typiske risikoer for gjenbruk i
 • risikovurderinger. I samarbeid med de utførende ekspertene i fagnettverket lages
 • også rapporteksempler man kan støtte seg på underveis.

  Vi ønsker nå å tydeliggjøre typiske «løp» for leveranser som RAMS-analyser og risikovurderinger – fra forberedelse til rapport. Veien videre

 • vil gå mot rutiner og verktøy for å sikre kontinuerlig kontroll på farer, barrierer
 • og krav til våre leverandører, slik at disse blir håndtert på beste måte i
 • daglig drift og vedlikehold.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du har god forståelse for og praktisk erfaring med risikostyring og risikorelaterte arbeidsprosesser. Du har jernbanerelevant erfaring. Du har

 • stor respekt for dine kollegaers evner og gode hensikter og for organisasjonens
 • samlete kompetanse. Du lytter og motiverer, du forstår behovet for å forankre
 • endringer og du trives med å eie og drive aktiviteter
 • helt til mål. Du har erfaring med å sette deg inn i komplekse problemstillinger.

Personlige egenskaper

 • Du liker å samarbeide med dine kollegaer og konkludere med tydelige avklaringer og handling. Du har en pragmatisk holdning til de temaer som ikke er avgjørende for oss, og liker å tydeliggjøre budskapet rundt de temaer vi virkelig bryr oss om.

  Du skaper stolthet og begeistring hos de rundt deg. Ved behov, kan du uttrykke deg presist både muntlig og skriftlig. Du har et realistisk bilde av dine faglige styrker og hull, men er ikke redd for å gå utenfor komfortsonen. Du er nysgjerrig på både menneskelige og tekniske sider av sikkerhetsarbeidet.

Vi tilbyr

 • Stillingen gir stor mulighet for påvirkning av RAM
 • og Sikkerhetsarbeidet i Infrastrukturdivisjonen og Bane NOR.

Kontaktpersoner

Peder Hansson
Fagleder RAM og Sikkerhet
Telefonnummer: 99040140

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger