Seniorrådgiver RAMS 

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger og har en av Norges største prosjektportefølje for infrastruktur. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Utbygging Vestfoldbanen er ansvarlig for utbygging av nye dobbeltspor på InterCity-strekningene på Vestfoldbanen. Vi har et engasjert ogtverrfaglig miljø, og er i dag ca. 120 medarbeidere. DobbeltsporBarkåker-Tønsberg, Holm-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn er ferdigstilt.Dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker forberedes nå forbyggestart høsten 2019 og flere strekninger står for tur i årene fremover. Enmoderne Vestfoldbane vil gi kortere reisetid og flere tog mellom Oslo ogVestfold-/Grenland.

Vi søker nå etter en seniorrådgiver RAMS til utbyggingsprosjektet Drammen–Kobbervikdalen, med kontorsted i Drammen. Du vil inngå i prosjektets RAMS-gruppe, og skal bidra aktivt i å planlegge og gjennomføre hensiktsmessige RAMS-aktiviteter, og assistere RAMS-leder og prosjektledelsen for øvrig i alle spørsmål relatert til RAMS. Oppfølging av leverandører vil også være en sentral oppgave.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra aktivt i planlegging og gjennomføring av prosjektets RAMS-aktiviteter
 • Ivareta krav til RAM og sikkerhet i anskaffelsesprosesser, og delta i evaluering av mottatte tilbud.
 • Bidra aktivt til at RAMS-arbeidet i prosjektet ivaretar alle relevante krav gitt i jernbanelovgivningen og i Bane NORs styringssystem.
 • Bidra aktivt i byggherres arbeid med utarbeidelse, oppfølging og koordinering av risiko- og RAM-analyser, og følge opp tilsvarende arbeid hos leverandører.
 • Ansvar for oppfølging og oppdatering av prosjektets farelogg og RAM-logg, samt oppfølging av tilsvarende arbeid hos leverandører
 • Bidra aktivt i arbeidet med tillatelsesprosessene mot Statens jernbanetilsyn, inkludert utarbeidelse av meldinger og søknader.
 • Bidra aktivt i fagnettverk for RAM og Sikkerhet, både i Utbygging Vestfoldbanen og i Utbyggingsdivisjonen. Det inkluderer deling av beste praksis og også relevante utviklingsaktiviteter
 • Andre prosjektrelaterte oppgaver relatert til styring av sikkerhet og tilgjengelighet på jernbanen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse på Master-/Bachelornivå innen relevant fagområde. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Ønskelig med minst 4-5 år relevant arbeidserfaring.
 • God kunnskap om jernbanelovgivningen, relevante standarder (f.eks EN 50126, 50128 og 50129), og Bane NORs tekniske regelverk.
 • Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er systematisk og jobber målrettet
 • Du er fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • En stilling i en bedrift med et viktig samfunnsoppdrag
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på Vys tog

Kontaktpersoner

Sverre Arnstein Skogset
Telefonnummer: 93483902

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger