Seniorrådgiver / rådgiver ytre miljø i prosjekter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. desember, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avinor søker rådgiver ytre miljø til en særdeles spennende stilling. Arbeidsoppgavene vil bestå av å videreutvikle miljøstyringen i byggeprosjekter og følge opp ytre miljø i pågående prosjekter. Stillingen er plassert i miljøavdelingen i konsernstab sikkerhet og miljø (KSM).
 

Ansvars- og arbeidsoppgaver: 

 • videreutvikle miljøstyring innenfor bygge- og anleggsprosjekter 
 • vurdere sammen med fagressursene i miljøavdelingen hvilke miljøkrav innenfor alle Avinors miljøaspekter som skal stilles i prosjekter 
 • etablere verktøy for oppfølging av ytre miljø i prosjekter  
 • følge opp utvalgte bygge og anleggsprosjekter innenfor ytre miljø  
 • gjennomføre aktuelle prosjekter 
 • gjennomføring av revisjoner og risikoanalyser 
 

Kvalifikasjoner: 

 • høyere relevant utdannelse 
 • kompetanse og erfaring med ytre miljø i bygge- og anleggsprosjekter 
 • generell miljøfaglig kompetanse 
 • kunnskap om lov- og regelverk knyttet til ytre miljø 
 • erfaring med miljøstyring 
 • god til å drive faglige prosesser 
 • erfaring med miljø- revisjoner og risikoanalyser 
 

Krav til kommunikasjon og samarbeid: 

 • åpen, ansvarlig og handlekraftig 
 • resultatorientert 
 • evne til å arbeide målrettet mot langsiktige mål 
 • kunne representere Avinor på en profesjonell og tillitsvekkende måte utad 
 
Avinor kan tilby en interessant jobb i en dynamisk organisasjon. Det gir gode muligheter for faglig utfordring og variasjon, men stiller samtidig krav til omstillingsevne og initiativ.
 
Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Gode personalforsikringer. Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Forutsetning for tilsetting er at uttømmende politiattest kan fremlegges og godkjennes. 
 
For nærmere informasjon, ta kontakt med miljøsjef Jarl Øvstedal. 

Kontaktpersoner

Jarl Øvstedal
Telefonnummer: +4795168508

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger